į pradžią turinys susisiekite  
2019-2018 ir 2018-2017 m.m. archyvas
Neformaliojo suaugusiųjų švietimo įstatymo projekto aptarime

 Dalyvavome Neformaliojo suaugusiųjų švietimo Įstatymo projekto aptarime, kuris vyko Mykolo Romerio universitete

Nuotraukos Dalytės Šileikienės