į pradžią turinys susisiekite  
Apie mus » Istorija

VILKAVIŠKIO TREČIOJO AMŽIAUS UNIVERSITETO

ISTORIJA

 

­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­

       2013m. rugsėjo mėn. 10 d. pedagogų senjorų sambūryje, andragogės Giletos Naujokienės iniciatyva vyko diskusija apie galimybę steigti TAU Vilkaviškyje. Sudaryta iniciatyvinė grupė: Dalytė Šileikienė, Nijolė Kašinskienė, Jūratė Barzdaitienė, Birutė Miknevičienė, Birutė Nenėnienė. Moterys pradėjo konkrečius darbus: aptarė įstatus, ieškojo rėmėjų. Pagalbą ir paramą teikė tuometinė rajono savivaldybės tarybos narė, Švietimo komiteto pirmininkė Birutė Šeimienė, rajono savivaldybės Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėja Alma Finagėjevienė, juristė Vilma Kolpakovienė. Patalpas suteikė Švietimo pagalbos tarnyba. Daugiausiai visas TAU kylančias problemas padėjo spręsti ŠPT andragogė Gileta Naujokienė. Jos indėlis kuriant ir tobulinant TAU veiklą yra didžiausias. Problemų iškilo daug – neturėjome nei patalpų, nei darbo priemonių, nei kompiuterio. Visos ŠPT darbuotojos mielai prisidėjo prie TAU augimo ir tvirtėjimo. Pirmieji rėmėjai –  „Santakos“ laikraštis, verslininkai Gintautas Plečkaitis,  Arturas ir Gražina Mickevičiai, Lina Kvederienė. 2014m. lapkričio mėn. Giedrių suaugusiųjų ir jaunimo mokyklos patalpose Giedriai, Mokyklos g. 3, įregistruota NVO Vilkaviškio trečiojo amžiaus universitetas. Pirmininke išrinkta Dalytė Šileikienė, pavaduotoja - Nijolė Kašinskienė.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2014m. sausio mėn. 19 d. Kultūros centre įvyko iškilmingas TAU atidarymas. Garbės Rektoriumi sutiko būti Vilkaviškio meras Algirdas Neiberka. Senjorų veiklai linkėjo  sėkmės ir noro mokytis visą gyvenimą  Vilkaviškio Dekanas, prelatas Vytautas Gustaitis. Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėja Alma Finegėjevienė, Švietimo komiteto pirmininkė Birutė Šeimienė, Turizmo ir verslo centro direktorė Daiva Riklienė ir kiti svečiai. Renginį vedė Nijolė Kašinskienė. Gražų, nuotaikingą koncertą dovanojo Vilkaviškio muzikos mokyklos meno kolektyvai.

Jūratė Barzdaitienė pradėjo rašyti TAU metraštį.

 Švente pradėta įžangine sesija. Pirmąją paskaitą skaitė lektorė Lidija Laurinčiukienė. Paskaitos vyko kiekvieną mėnesį visiems studentams kartu. Paskaitas skaitė Vilma Kolpakovienė - juristė, muziejaus darbuotoja Laura Kučinskaitė, televizijos laidos “Bėdų turgus“ redaktorė Raimonda Burbienė.

Į Vilkaviškio trečiojo amžiaus universiteto (TAU) įžanginės sesijos antrąjį užsiėmimą atvažiavo televizijos laidos redaktorė Raimonda Varaškaitė. Gimtuosius Kybartus savo žeme vadinanti lektorė kultūros centre senjorams skaitė paskaitą „Televizijos laidos „Bėdų turgus“ scena ir užkulisiai“.

Gegužės mėn. verslininkas Gintautas Plečkaitis suorganizavo TAU klausytojų susitikimą su Lietuvos respublikos Prezidente Dalia Grybauskaite. Pavasarį Vilkaviškio Kaimo bendruomenių sąjungos pirmininkė Lina Kružinauskienė padėjo organizuoti 2 ekskursijas į Naisius, Šiaulius ir Kryžių kalną. Ekskursijas finansavo Ramūno Karbauskio fondas.

 

 

2014 - 2015 STUDIJŲ METAI

 

 

   Studijų metus pradėjome spalio mėnesio 1-ąją dieną. Šventinį renginį vedė Nijolė Kašinskienė, senjorus sveikino TAU vadovė Dalytė Šileikienė, Garbės rektorius, rajono meras Algirdas Neiberka, savivaldybės Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėja Alma Finagėjevienė ir kiti svečiai. Gražią šventinę nuotaiką dovanojo poetės Janinos Kurtinaitiernės skaitomos eilės, mokytojų vokalinis ansamblis, vadovaujamas Vilmos Anelauskienės.

TAU studentai pasiskirstė į 4 fakultetus:

1. Namų ūkio. Dekanė Dalia Žemaitaitienė

2. Politinių diskusijų, istorijos ir teisės. Dekanė Janina Kabelkaitė

3. Literatūros, menų ir kultūros. Dekanė Aldona Žemaitaitienė.

4. Sveikos gyvensenos. Dekanė Janina Kurtinaitienė.

Daugiausia dėmesio sulaukė Sveikos gyvensenos fakultetas. Jį lanko virš 70 klausytojų.

  Džiugu, kad TAU populiarumas augo, gausėjo studentų. Rajono savivaldybės remiamo projekto lėšomis, aplankėme Valdovų rūmus, ir kitas Vilniaus įžymias vietas. Senjorai  lankėsi Lenkijoje. Organizacinį darbą atliko Nijolė Kašinskienė, ekskursijai vadovavo Elena Savickienė.

Buvo paskelbtas konkursas TAU himnui sukurti. Komisija, vadovaujama poetės Janinos Kurtinaitienės, nusprendė geriausiu pripažinti Jurgio Kiuno sukurtą tekstą. O logotipą sukūrė Bronius Košuba.

Šiais metais susikūrė moterų vokalinis ansamblis "Vakarė", vadovė Danutė Mažeikienė. Ji parašė muziką TAU himnui.  Pradėjo veikti Darbščiųjų rankų klubas, vadovė Danutė Rauzienė. 

    Labai patrauklias, informatyvias, visapusiškai apgalvotas ir įvairias ekskursijas bei edukacines programas pedagogų senjorų klubui ėmėsi organizuoti klubo seniūnė Birutė Miknevičienė. Į šias ekskursijas buvo kviečiami ir kiti TAU studentai. Aplankyta Žemaitės tėviškė, Plungės dvaras, kuriame vyko muzikos festivalis. Įdomi edukacinė programa vyko Virbalio bendruomenėje. Aplankytas dr. K. Griniaus ir Marijonų vienuolyno muziejai Marijampolėje. Visose TAU organizuojamose  ekskursijose išsamiai informaciją pateikia ekskursijų vadovai.

Įvairių rajono organizacijų, savivaldybės skyrių darbuotojai skaitė paskaitas apie savo veiklą, supažindino senjorus su įvairių problemų sprendimo būdais. Į bendras paskaitas kvietėme žymius žmones. Susitikome su aktorėmis Nijole Narmontaite, Doloresa Kazragyte.

  Spalio 1-ąją, Tarptautinę pagyvenusių žmonių dieną, Vilkaviškio trečiojo amžiaus universitetas (TAU) paskelbė antrųjų studijų metų pradžią. Juos universitetas pradeda įgijęs naujų partnerių, o dalis klausytojų susibūrė į rankdarbių klubą.

Pavasarį vyko 2 ekskursijos į Kauną- Maironio muziejų, Senąją Prezidentūrą, Prisikėlimo bažnyčią, Pažaislį. Taip pat 2 - jų ekskursijų dalyviai žvalgėsi po  Panemunės pilis. Visose ekskursijose informaciją senjorams teikė ekskursijų vadovai . Ekskursijas organizavo  Dalytė Šileikienė.

 

 

2015-2016 STUDIJŲ METAI

 

       Tapome Nacionalinės Trečiojo amžiaus universitetų asociacijos nariu. Nijolė Kašinskienė ir Dalytė Šileikienė vyko į įvairius seminarus, mokymus, skirtus TAU veiklai plėtoti ir įvairinti. Didžiausią paramą teikė rajono savivaldybės Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėja Alma Finagėjevienė. Įteikėme pirmuosius diplomus absolventams (230 diplomų). Partnerių ir rėmėjų dėka, tarybai pavyko TAU veiklą padaryti  patrauklia, įdomia ir įvairia. Informaciją apie TAU nemokamai skleidė  rajono laikraštis "Santaka". Tai didelė parama, kad žinios pasiektų kiekvieną Vilkaviškio krašto senjorą. 

 Studijų metų pradžia – spalio pirmoji diena – ypač graži šventė. Vykdydami savivaldybės lėšomis remiamą projektą, koncertuoti pakvietėme Marijampolės Kultūros centro kamerinį ansamblį „Cantare", senjorus sveikino kolegos iš Marijampolės bei Šakių TAU. Gražius sveikinimo žodžius senjorams skyrė TAU Garbės rektorius Algirdas Neiberka, Dvasinis vadovas kunigas Vaidas Labašauskas kiti svečiai. Šventinį renginį prasmingomis eilėmis  vedė Gileta Naujokienė ir Leonora Čėplienė.

        TAU organizuojamos paskaitos senjorams patrauklios, nes jas skaitė Paulius Kovas, VU profesorius Arūnas Bukantis. Susitikome su politologu Mindaugu Jurkynu, Žurnalistų sąjungos pirmininku Dainiumi Radzevičiumi.

Įsijungusi į TAU veiklą, Galina Mlinauskienė sukūrė TAU Facebook puslapį, kuriame rašome nuotraukomis iliustruotą TAU istoriją, pastoviai teikiame informaciją apie  TAU planus, veiklą.

Politinių diskusijų fakultetui pradėjo vadovauti Irena Sankūnienė. Visų fakultetų dekanės stengėsi kviesti įdomius lektorius, vesti studentams patrauklias paskaitas, diskutavo, domėjosi klausytojų pageidavimais ir  pastabomis, vyko sklandus bendravimas ir bendradarbiavimas.

Studijų metų pabaigoje koncertavo "Vakarė" ir Marijampolės TAU linijinių šokių kolektyvas. Organizuotos ekskursijos po Lietuvą. Aplankyti Kėdainiai, Paberžė. Studentai apžvelgė Anykščių šilelį, eidami Lajų taku, aplankė Angelų muziejų, kiti - keliavo po Dzūkiją. Organizuojamos ekskursijos į kaimynines šalis. Aplankyta , Gdanskas, Malborko pilis ir kitos gražios Lenkijos vietovės. Pedagogų senjorų klubo seniūnė Birutė Miknevičienė visiems TAU klausytojams organizavo lelionę į Augustavą, plaukiojimą įspūdingais kanalais

 

 

2016 - 2017 STUDIJŲ METAI.

   

 

TAU taryba – veikli, aktyvi ir atsakinga komanda, žinanti savo tikslus ir įgyvendinanti visus keliamus uždavinius. Mokslo metams  priimta 281 studentas. Tai didelis skaičius, lyginant su didžiųjų miestų TAU studentų skaičiumi.

TAU veikia šie fakultetai:

1. Buities kultūros. Dekanė Dalia Žemaitaitienė.

2. Politinių diskusijų. Dekanė Irena Sankūnienė.

3. Literatūros, menų ir kultūros. Dekanė Aldona Žemaitaitienė.

4. Sveikos gyvensenos. Dekanė Janina Kurtinaitienė.

Įkurtas psichologijos falultetas, sulaukęs ypač didelio susidomėjimo. Fakulteto dekanė Jovita Paulauskaitė.

TAU klausytojai - aktyvūs, žingeidūs studentai. Ypač sužavėjo Vaikų ir jaunimo centro darbuotojos Ilonos Viltrakienė organizuotas ir vedamas "Protų mūšis". Visiems patiko saviveiklinių kolektyvų koncertas, kurį vedė poetės Janina Kurtinaitienė ir Birutė Vaišnienė. Koncertavo Rementiškių kaimo kapela, Kybartų vokalinis ansamblis, "Rudenėlio" šokėjos.

TAU studentai - aktyvūs keliautojai. Apsilankėme Estijoje, Saremo saloje.

Dar vienus studijų metus Vilkaviškio trečiojo amžiaus universitetas (TAU) užbaigia būsimų įkurtuvių laukimu. Rajono valdžios argumentuotai prašę patalpų universitetui Vilkaviškio centre, senjorai gavo konkretų pasiūlymą. Jeigu pritars Savivaldybės taryba, TAU 2017–2018 studijų metų dalis veiklos vyks naujuoju adresu Vilniaus g. 4.

   

Organizuotos informatyvios ekskursijos po Žemaitiją. Aplankyti Telšiai, Plungė, Tauragė. Lankėmės Latvijoje.

 

 

                              2017 - 2018 STUDIJŲ METAI

 

Studentų skaičius

       Buities kultūros fakultetas -          38

       Literatūros, menų ir kultūros -      47

       Politinių diskusijų fakultetas -      30

       Psichologijos fakultetas   -         112

       Sveikos gyvemsemos fakultetas - 65

Iš viso 292 klausytojai.

18 TAU tarybos narių. Aktyviai pažinimo ir mokymosi veiklai TAU vienija 305 senjorus.

Žiūrėti: facebook paskyrą    Vilkaviškio TAU ir svetainės  Naujienas