į pradžią turinys susisiekite  
Apie mus » Istorija

VILKAVIŠKIO TREČIOJO AMŽIAUS UNIVERSITETO

ISTORIJA

 

­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­

       2013m. rugsėjo mėn. 10 d. pedagogų senjorų sambūryje, andragogės Giletos Naujokienės iniciatyva vyko diskusija apie galimybę steigti TAU Vilkaviškyje. Sudaryta iniciatyvinė grupė: Dalytė Šileikienė, Nijolė Kašinskienė, Jūratė Barzdaitienė, Birutė Miknevičienė, Birutė Nenėnienė. Moterys pradėjo konkrečius darbus: aptarė įstatus, ieškojo rėmėjų. Pagalbą ir paramą teikė tuometinė rajono savivaldybės tarybos narė, Švietimo komiteto pirmininkė Birutė Šeimienė, rajono savivaldybės Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėja Alma Finagėjevienė, juristė Vilma Kolpakovienė. Patalpas suteikė Švietimo pagalbos tarnyba. Daugiausiai visas TAU kylančias problemas padėjo spręsti ŠPT andragogė Gileta Naujokienė. Jos indėlis kuriant ir tobulinant TAU veiklą yra didžiausias. Problemų iškilo daug – neturėjome nei patalpų, nei darbo priemonių, nei kompiuterio. Visos ŠPT darbuotojos mielai prisidėjo prie TAU augimo ir tvirtėjimo. Pirmieji rėmėjai –  „Santakos“ laikraštis, verslininkai Gintautas Plečkaitis,  Arturas ir Gražina Mickevičiai, Lina Kvederienė. 2014m. lapkričio mėn. Giedrių suaugusiųjų ir jaunimo mokyklos patalpose Giedriai, Mokyklos g. 3, įregistruota NVO Vilkaviškio trečiojo amžiaus universitetas. Pirmininke išrinkta Dalytė Šileikienė, pavaduotoja - Nijolė Kašinskienė.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2014m. sausio mėn. 19 d. Kultūros centre įvyko iškilmingas TAU atidarymas. Garbės Rektoriumi sutiko būti Vilkaviškio meras Algirdas Neiberka. Senjorų veiklai linkėjo  sėkmės ir noro mokytis visą gyvenimą  Vilkaviškio Dekanas, prelatas Vytautas Gustaitis. Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėja Alma Finegėjevienė, Švietimo komiteto pirmininkė Birutė Šeimienė, Turizmo ir verslo centro direktorė Daiva Riklienė ir kiti svečiai. Renginį vedė Nijolė Kašinskienė. Gražų, nuotaikingą koncertą dovanojo Vilkaviškio muzikos mokyklos meno kolektyvai.

Jūratė Barzdaitienė pradėjo rašyti TAU metraštį.

 Švente pradėta įžangine sesija. Pirmąją paskaitą skaitė lektorė Lidija Laurinčiukienė.2014 metais   tarybą sudarė  trečiojo amžiaus universiteto steigėjos : pirmininkė Dalytė Šileikienė , pavaduotoja Nijolė Kašinskienė, sekretorė Jūratė  Barzdaitienė, Birutė Miknevičienė, Birutė Nenėnienė, Gileta Naujokienė. Kai prasidėjo studentų priėmimas, ėmėme kalbinti moteris tapti dekanėmis. Buvome numatę tik 4 fakultetus. Tebeveikiančiam pedagogų senjorų būreliui vadovavo Dalytė Šileikienė ir pavaduotoja Nijolė Kašinskienė. Fakultetai: Namų ūkio sutiko būti dekane  Dalia Žemaiteitienė, Literatūros, kultūros ir menų - Aldona Žemaitaitienė, Sveikos gyvensenos - Janina Kurtinaitienė, Politinių diskusijų ir istorijos - Janina Kabelkaitė. Pirmąjį 2014 metų pusmetį paskaitos vyko kiekvieną mėnesį visiems studentams kartu. Paskaitas skaitė Vilma Kolpakovienė - juristė, muziejaus darbuotoja Laura Kučinskaitė, televizijos laidos “Bėdų turgus“ redaktorė Raimonda Burbienė.

Į Vilkaviškio trečiojo amžiaus universiteto (TAU) įžanginės sesijos antrąjį užsiėmimą atvažiavo televizijos laidos redaktorė Raimonda Varaškaitė. Gimtuosius Kybartus savo žeme vadinanti lektorė kultūros centre senjorams skaitė paskaitą „Televizijos laidos „Bėdų turgus“ scena ir užkulisiai“.

Gegužės mėn. verslininkas Gintautas Plečkaitis suorganizavo TAU klausytojų susitikimą su Lietuvos respublikos Prezidente Dalia Grybauskaite. Pavasarį Vilkaviškio Kaimo bendruomenių sąjungos pirmininkė Lina Kružinauskienė padėjo organizuoti 2 ekskursijas į Naisius, Šiaulius ir Kryžių kalną. Ekskursijas finansavo Ramūno Karbauskio fondas.

 

 

2014 - 2015 STUDIJŲ METAI

 

 

   Studijų metus pradėjome spalio mėnesio 1-ąją dieną. Šventinį renginį vedė Nijolė Kašinskienė, senjorus sveikino TAU vadovė Dalytė Šileikienė, Garbės rektorius, rajono meras Algirdas Neiberka, savivaldybės Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėja Alma Finagėjevienė ir kiti svečiai. Gražią šventinę nuotaiką dovanojo poetės Janinos Kurtinaitiernės skaitomos eilės, mokytojų vokalinis ansamblis, vadovaujamas Vilmos Anelauskienės.

TAU studentai pasiskirstė į 4 fakultetus:

1. Namų ūkio. Dekanė Dalia Žemaitaitienė

2. Politinių diskusijų, istorijos ir teisės. Dekanė Janina Kabelkaitė

3. Literatūros, menų ir kultūros. Dekanė Aldona Žemaitaitienė.

4. Sveikos gyvensenos. Dekanė Janina Kurtinaitienė.

Pedagogų senjorų būreliui ėmėsi vadovauti Birutė Miknevičienė, 

Daugiausia dėmesio sulaukė Sveikos gyvensenos fakultetas. Jį lanko virš 70 klausytojų.

  Džiugu, kad TAU populiarumas augo, gausėjo studentų. Rajono savivaldybės remiamo projekto lėšomis, aplankėme Valdovų rūmus, ir kitas Vilniaus įžymias vietas. Senjorai  lankėsi Lenkijoje. Organizacinį darbą atliko Nijolė Kašinskienė, ekskursijai vadovavo Elena Savickienė.

Buvo paskelbtas konkursas TAU himnui sukurti. Komisija, vadovaujama poetės Janinos Kurtinaitienės, nusprendė geriausiu pripažinti Jurgio Kiuno sukurtą tekstą. O logotipą sukūrė Bronius Košuba kartu su savo anūku.

Šiais metais susikūrė moterų vokalinis ansamblis "Vakarė", vadovė Danutė Mažeikienė. Ji parašė muziką TAU himnui.  Pradėjo veikti Darbščiųjų rankų klubas, vadovė Danutė Rauzienė. 

    Labai patrauklias, informatyvias, visapusiškai apgalvotas ir įvairias ekskursijas bei edukacines programas vedė Birutė Miknevičienė   Į šias ekskursijas buvo kviečiami ir kiti TAU studentai. Aplankyta Žemaitės tėviškė, Plungės dvaras, kuriame vyko muzikos festivalis. Įdomi edukacinė programa vyko Virbalio bendruomenėje. Aplankytas dr. K. Griniaus ir Marijonų vienuolyno muziejai Marijampolėje. Visose TAU organizuojamose  ekskursijose išsamiai informaciją pateikia ekskursijų vadovai.

Įvairių rajono organizacijų, savivaldybės skyrių darbuotojai skaitė paskaitas apie savo veiklą, supažindino senjorus su įvairių problemų sprendimo būdais. Į bendras paskaitas kvietėme žymius žmones. Susitikome su aktorėmis Nijole Narmontaite, Doloresa Kazragyte.

  Spalio 1-ąją, Tarptautinę pagyvenusių žmonių dieną, Vilkaviškio trečiojo amžiaus universitetas (TAU) paskelbė antrųjų studijų metų pradžią. Juos universitetas pradeda įgijęs naujų partnerių, o dalis klausytojų susibūrė į rankdarbių klubą.

Pavasarį vyko 2 ekskursijos į Kauną- Maironio muziejų, Senąją Prezidentūrą, Prisikėlimo bažnyčią, Pažaislį. Taip pat 2 - jų ekskursijų dalyviai žvalgėsi po  Panemunės pilis. Visose ekskursijose informaciją senjorams teikė ekskursijų vadovai . Ekskursijas organizavo  Dalytė Šileikienė.

 

 

2015-2016 STUDIJŲ METAI

 

       Tapome Nacionalinės Trečiojo amžiaus universitetų asociacijos nariu. Nijolė Kašinskienė ir Dalytė Šileikienė vyko į įvairius seminarus, mokymus, skirtus TAU veiklai plėtoti ir įvairinti. Didžiausią paramą teikė rajono savivaldybės Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėja Alma Finagėjevienė. Įteikėme pirmuosius diplomus absolventams (230 diplomų). Partnerių ir rėmėjų dėka, tarybai pavyko TAU veiklą padaryti  patrauklia, įdomia ir įvairia. Informaciją apie TAU nemokamai skleidė  rajono laikraštis "Santaka". Tai didelė parama, kad žinios pasiektų kiekvieną Vilkaviškio krašto senjorą. 

 Studijų metų pradžia – spalio pirmoji diena – ypač graži šventė. Vykdydami savivaldybės lėšomis remiamą projektą, koncertuoti pakvietėme Marijampolės Kultūros centro kamerinį ansamblį „Cantare", senjorus sveikino kolegos iš Marijampolės bei Šakių TAU.Šakių mero pavaduotoja Edgaras pilipaitis ne tik pasveikino .bet ir svo dainomis apie Lietuvą gražiai įsipynė į visą šventės eigą. Gražius sveikinimo žodžius senjorams skyrė TAU Garbės rektorius Algirdas Neiberka, Dvasinis vadovas kunigas Vaidas Labašauskas kiti svečiai. Šventinį renginį prasmingomis eilėmis  vedė Gileta Naujokienė ir Leonora Čėplienė.

        TAU organizuojamos paskaitos senjorams patrauklios, nes jas skaitė Paulius Kovas, VU profesorius Arūnas Bukantis. Susitikome su politologu Mindaugu Jurkynu, Žurnalistų sąjungos pirmininku Dainiumi Radzevičiumi.

Įsijungusi į TAU veiklą, Galina Mlinauskienė sukūrė TAU Facebook puslapį, kuriame rašome nuotraukomis iliustruotą TAU istoriją, pastoviai teikiame informaciją apie  TAU planus, veiklą.

Politinių diskusijų fakultetui pradėjo vadovauti Irena Sankūnienė. Visų fakultetų dekanės stengėsi kviesti įdomius lektorius, vesti studentams patrauklias paskaitas, diskutavo, domėjosi klausytojų pageidavimais ir  pastabomis, vyko sklandus bendravimas ir bendradarbiavimas.

Studijų metų pabaigoje koncertavo "Vakarė" ir Marijampolės TAU linijinių šokių kolektyvas. Organizuotos ekskursijos po Lietuvą. Aplankyti Kėdainiai, Paberžė. Studentai apžvelgė Anykščių šilelį, eidami Lajų taku, aplankė Angelų muziejų, kiti - keliavo po Dzūkiją. Organizuojamos ekskursijos į kaimynines šalis. Aplankyta , Gdanskas, Malborko pilis ir kitos gražios Lenkijos vietovės. Pedagogų senjorų klubo seniūnė Birutė Miknevičienė visiems TAU klausytojams organizavo lelionę į Augustavą, plaukiojimą įspūdingais kanalais

Gegužės 23-25 dienomis TAU studentai keliavo į Estiją. Lydimi rūpestingos ir mielos gidės Elenutės Savickienės apžiūrėjo Saremos, Narvos, Kohta Jarvės ir Talino įžymybes.

Ekskursijos dalyvės įspūdžiai - lyg karoliukų vėrinys...

Pirmiausia - didžiulis jūrų keltas į Muhu salą, vaizdai iš viršutinio denio ir vėjas...

Saremos saloje - kadagynai ir savitos dolomitinės tvoros, šmėkščiojantys pro autobuso langus. Kaalio meteoritinis krateris - žalsvas ežeras, suformuotas prieš tūkstanmečius...

Viešbutis "Pirita Spa Hotel" ant pačio jūros kranto su stulbinančiais vaizdais į Suomių įlanką. Jūros atoslūgio metu iš vandens kyšantys akmenys ir paukščiai ant jų...

Galingi švediški bastionai ir Narvos pilis. Iš Rusijos pusės į juos žvelgianti galinga Ivangorodo pilis. Narvos liūtas, primenantis Karolio XII pergalę 1700m. prieš Rusijos caro pajėgas. Ir puikus gidas Eugenijus, patraukliai pristatęs šį šalių kryžkelėj stovintį miestą...

Pagaliau - viduramžių dvasią išsaugojęs Talino senamiestis, dvelkiantis karamelizuotais riešutais.Talino simbolis - šv. Olavo bažnyčios bokštas, viduramžiais viliojęs praplaukiančius pirklius užsukti į Talino uostą .Vaizdai į senamiestį ir jūrą nuo Tompea kalvos. Didingos bažnyčios ir pilys, gynybinės sienos bokštai - visa tai reikia pamatyti patiems...

Pagaliau - Estijos žmonės, ramiai, be isterijos ir triukšmo dirbantys savo darbą...

Vitalija Melnikaitienė

 

 

 

 

2016 - 2017 STUDIJŲ METAI.

   

 

TAU taryba – veikli, aktyvi ir atsakinga komanda, žinanti savo tikslus ir įgyvendinanti visus keliamus uždavinius. Mokslo metams  priimta 281 studentas. Tai didelis skaičius, lyginant su didžiųjų miestų TAU studentų skaičiumi.

TAU veikia šie fakultetai:

1. Buities kultūros. Dekanė Dalia Žemaitaitienė.

2. Politinių diskusijų. Dekanė Irena Sankūnienė.

3. Literatūros, menų ir kultūros. Dekanė Aldona Žemaitaitienė.

4. Sveikos gyvensenos. Dekanė Janina Kurtinaitienė.

Įkurtas psichologijos falultetas, sulaukęs ypač didelio susidomėjimo. Fakulteto dekanė Jovita Paulauskaitė.

TAU klausytojai - aktyvūs, žingeidūs studentai. Ypač sužavėjo Vaikų ir jaunimo centro darbuotojos Ilonos Viltrakienė organizuotas ir vedamas "Protų mūšis". Visiems patiko saviveiklinių kolektyvų koncertas, kurį vedė poetės Janina Kurtinaitienė ir Birutė Vaišnienė. Koncertavo Rementiškių kaimo kapela, Kybartų vokalinis ansamblis, "Rudenėlio" šokėjos.

TAU studentai - aktyvūs keliautojai. Apsilankėme Estijoje, Saremo saloje.

Dar vienus studijų metus Vilkaviškio trečiojo amžiaus universitetas (TAU) užbaigia būsimų įkurtuvių laukimu. Rajono valdžios argumentuotai prašę patalpų universitetui Vilkaviškio centre, senjorai gavo konkretų pasiūlymą. Jeigu pritars Savivaldybės taryba, TAU 2017–2018 studijų metų dalis veiklos vyks naujuoju adresu Vilniaus g. 4.

   

Organizuotos informatyvios ekskursijos po Žemaitiją. Aplankyti Telšiai, Plungė, Tauragė. Lankėmės Latvijoje.

 

 

                              2017 - 2018 STUDIJŲ METAI

 

Tarybos pirmininkė Dalytė Šilikienė.

Pavaduotoja Nijolė Kašinskienė.

Tarybos veikloje dalyvauja Jūrat Barzdaitienė, Birutė Nenėnienė , Galina Malinauskienė, Dalia Žemaitaitienė.  Tarybos veikloje įvyko polyčiai: išsikėlė gyventi  Aldona Žemaitaitienė ir atsisveikino su taryba.  Pasitraukė Nijolė Kašinskienė. 

Studentų skaičius

       Buities kultūros fakultetas -          38

       Literatūros, menų ir kultūros -      47

       Politinių diskusijų fakultetas -      30

       Psichologijos fakultetas   -         112

       Sveikos gyvemsemos fakultetas - 65

Iš viso 292 klausytojai.

18 TAU tarybos narių. Aktyviai pažinimo ir mokymosi veiklai TAU vienija 305 senjorus.

BUITIES KULTŪROS 

   Dekanė Irena Adomaitytė, tel. 8618 59881

    Seniūnė Danutė Saldukaitienė tel.8612 9326

 

LITERATŪROS, MENŲ IR KULTŪROS

  Dekanė Konstancija Pušinaitienė, tel. 8611 43719

  Seniūnės Danutė Ardzijauskaitė, Onutė Paunksnienė                                                                     POLITINIŲ DISKUSIJŲ 

    Dekanė Irena Sankūnienė, tel. 8655 11 691

    Seniūnė Valerija Keidošienė

PSICHOLOGIJOS

    Dekanė  Jovita Paulauskaitė, tel. 8699 96787

    Seniūnės: Regina Burinskienė

                      Birutė Nenėnienė
SVEIKOS GYVENSENOS

    Dekanė Janina Kurtinaitiennė, tel. 8682 44662

    Seniūnė Marija Kriaučeliūnienė

 

     KLUBAI

 DARBŠČIŲJŲ RANKŲ

   Vadovė Danutė Rauzienė, tel. 8681 38670

 PEDAGODŲ SENJORŲ

   Vadovė Birutė Miknevičienė, tel. 8614 91182

 VOKALINIS ANSAMBLIS "VAKARĖ"

  Vadovė Danutė Mažeikienė, tel. 8620 12560

Vilkaviškio TAU senjorai studijuoja šlovingą savo krašto istoriją

(iš ciklo „TAU dovana Lietuvos 100-mečio jubiliejui“)

 

    Visi šalies trečiojo amžiaus universitetai pastaruoju metu daugelį savo renginių skiria Atkurtos Lietuvos 100-mečio jubiliejui. Vilkaviškio senjorai aktyviai studijuoja ne tik Lietuvos, bet ir savojo krašto šimtametę istoriją, ir šiam prasmingam jubiliejui skiria gražiausias TAUansamblio atliekamas dainas ir eiles.

 

   Praėjusių metų pabaigoje surengtas susitikimas su žurnalistu, režisieriumi, dokumentinių filmų kūrėju Rimu Bružu. R. Bružas yra išleidęs dvi knygas istorine tematika. Viena jų – „Tauta be valstybės. Valstybės kelias“, kuri parengta dokumentinių televizijos filmų ciklo pagrindu. R. Bružas jau daugiau kaip dešimtmetį kuria istorinių dokumentinių filmų ciklą „Amžininkai“, kuriame teigia, jog „pamiršę istorijos pamokas yra pasmerkti pakartoti praeitį“. Susitikime su Vilkaviškio TAU senjorais R. Bružas perskaitė specialiai Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečiui parengtą paskaitą „Nepriklausomybės perimetrai“, su kuria keliauja po tolimiausius šalies kampelius.

 

  Didelio vilkaviškiečių susidomėjimo sulaukė susitikimas su žurnaliste Nijole Baužyte  „Mūsų miesteliai, praeitis, dabartis, perspektyvos. Neaplankyti ir neįamžinti miesteliai“.. Legendinės laidos „Mūsų miesteliai“ sumanytoja, autorė ir vedėja per 26 savo kūrybinės veiklos metus aplankė daugiau nei 160 miestelių (jų Lietuvoje apie du tūkstančius!), „gražių savo mirštančiu grožiu“, ir sukūrė tikros, nepagražintos Lietuvos metraštį.

 

   Vilkaviškio TAU senjorai nekantriai laukė susitikimo su vilkaviškiečiu istoriku, muziejininku, žydų paveldo tyrėju Antanu Žilinsku „Prarastas Vilkaviškis“. A. Žilinskas pristatė istorinių apybraižų knygą apie Vilkaviškio žydų kultūrinį paveldą  „Dingusios tautos pėdsakais“.

 Žydai Vilkaviškyje įsikūrė XVI amžiuje, o tarpukariu jie sudarė apie 62 proc. Vilkaviškio gyventojų. Visa žydų bendruomenė šiame mieste buvo išžudyta 1941 metų liepos –rugsėjo mėnesiais. Istorikas A. Žilinskas prisipažino, jog išsamiau domėtis Vilkaviškio žydų istorija jį paskatino prieš dešimt metų įvykęs pirmasis R.Salingerio, kurio giminės šaknys yra Vilkaviškyje bei Pilviškiuose, vizitas. Knygos autorius Izraelyje susitiko su Vilkaviškio žydų bendruomenės palikuoniais, kurių ten per 400. Į apybraižas buvo sudėta ne viena istorija, išgirsta Izraelyje. Knygoje yra pasakojimų apie lietuvius, gelbėjusius Vilkaviškio žydus, daug informacijos apie pačių žydų gyvenimą Vilkaviškyje iki tragiškos 1941 m. vasaros bei savo šaknų paieškas šiais laikais, apie šio krašto žydų kilmės menininkus. Šiame renginyje išgirsti įdomūs faktai padėjo mūsų senjorams geriau suvokti skaudžias istorijos peripetijas.

 

   Susitikime su dr. K. Griniaus muziejaus steigėju ir ilgamečiu direktoriumi Vytautu Griniumi „Daktaras, Prezidentas, visuomenės veikėjas“ nusikėlėme į tuos laikus, kai valstybės vizija dar tik formavosi, susipažinome su tais visuomenės veikėjais, kurių širdys degė dėl Lietuvos. Sužinojome daug įdomių faktų iš trečiojo Lietuvos prezidento K. Griniaus gyvenimo, jo politinės, visuomeninės veiklos. Renginys skirtas K. Griniaus 150-osioms gimimo metinėms ir jo vardo memorialinio muziejaus 20-mečiui.

 

   Skaudžiais tremties keliais pavaikščiojome susitikime su politikais Pauliumi Saudargu ir Laurynu Kasčiūnu „Misija – Sibiras“.

 

  Vilkaviškio TAU klausytojų laukia ir kiti Lietuvos valstybės 100-mečiui skirti renginiai. Ketiname surengti protų mūšį – viktoriną, kurioje dalyvaus 5 senjorų komandos po 10 žmonių. Mūsų TAU ansamblis „Vakarė“ parengė koncertrinę programą „Dainos ir eilės Lietuvai“. Koncertuosime Marijampolės TAU klausytojams. Dalyvausime Vilkaviškio raj. meno kolektyvų programoje „ Lietuva – širdy“.

Dalytė Šileikienė,

Vilkaviškio TAU direktorė

 

Į iškilmingą Vasario 16-sios minėjimą, skirtą Lietuvos 100-mečiui Seime nuvykome ir mes - Vilkaviškio delegaciją: Danutė Grabauskienė, Birutė Miknevičienė, Birutė Nenėnienė ir Dalytė Šileikienė. Šventėje priimta LIETUVOS VALSTYBĖS ATKŪRIMO ŠIMTMEČIO DEKLARACIJA. Visi iškilmingo minėjimo dalyviai pasirašė šią deklaraciją.

Nuotr. Birutės Nenėnienės ir Dalytės Šileikienės

 

 

 

 

  2018-2019 studijų metai

Taryboje  ir veikloje įvyko pokyčių,  Pedagogų senjorų klubas panaikintas ( nors jis ir buvo TAU pradžių pradžia, nes jo veikloje gimė mintis įkurti TAU, jis ir realizavo šią idėją) bet daugumos studentų pageidavimu vietoje jo  įkurtas   Keliautojų klubas , kuriam vadovauti ir liko Birutė Miknevičienė. Atidarytas naujas Savęs ir pasaulio pažinimo fakultetas ( dekanė Birutė Nenėnienė), nes dalis paties gausiausio Psichologijos fakulteto klausytojų( dalyvavo virš 100 klausytojų, tad darbą organizuoti jame buvo itin sunku).   pageidavo dalinti  fakultetą  palikti dvi kryptis:dvasinio tobulėjimo  ir psichologinę.Bet jau iš dekanės pareigų pasitraukė garsiausia rajono psichiatrijos gydytoja Jovita Paulauskaitė , mielai sutikusi kuruoti ir padėti šio fakulteto veiklai, o dekane tapo kita medikė Regina Burinskienė. Pasikeitė ir Sveikos gyvensenos fakulteto dekanė, ja tapo naujai į tarybos darbą įsijungusi Danutė Grabauskienė. Janina Kurtinaitienė pasiliko taryboje renginių organizatorės darbą.

 

 

LIETUVOS NACIONALINĖS TREČIOJO AMŽIAUS UNIVERSITETŲ (TAU) ASOCIACIJOS svetainėje

 Regionų naujienos                                                                                                    

VILKAVIŠKIO TAU NAUJŲ MOKSLO METŲ IŠVAKARĖSEi

 Paskelbta 18 Rugpjūtis 23

Rugpjūčio pabaiga Vilkaviškio TAU tarybai – naujų darbų pradžia. Jau ruošiamės naujiems studijų metams. Susirinkome į pirmą posėdį, nes nuo pasiskirstymo pareigomis ir kiekvieno tarybos nario prisiimtos atsakomybės priklausys tolimesnė mokslo metų darbų sėkmė ir patrauklumas.

 

TAU VEIKLOS STIPRIOJI PUSĖ - GERANORIŠKA IR ATSAKINGA KOMANDA

Džiaugiuosi, kad mums pavyko suburti nuolatinę, geranorišką, atsakingą savanorių komandą. Tai ir fakultetų dekanės, ir kitas svarbias veiklas vykdantys žmonės. Mūsų stiprioji pusė – demokratiški, dalykiški tarybos posėdžiai, kuriuose viešai sprendžiame visus rūpimus klausimus, problemas, aptariame kiekvieną pasiūlymą, šklausome kiekvieną nuomonę. Patys mokomės dalykiškai, konkrečiai formuluoti ir argumentuoti savo siūlymus. Stiprioji pusė ir ta, kad darbus planuojame ir prisiimtus planus griežtai vykdome. Tai kelia pasitikėjimą, stiprina kiekvieno tarybos nario atsakomybę, didina savivertę. Kiekvienas tarybos narys pats visiems metams pasirenka konkrečią darbo kryptį, žino, už ką atsakingas, planuoja veiklas ir teikia siūlymus bendram mėnesio planui. Todėl kiekvieno tarybos nario indėlis labai svarbus ir būtinas – tai garantuoja sėkmingą viso universiteto veiklą.

Darbo sėkmė priklauso ir nuo mūsų partnerių, kurie įvairiomis formomis remia mūsų veiklą: rajono savivaldybė leidžia nemokamai naudotis salėmis (nuolatinės užsiėmimų vietos neturime), paskaitas skaito įvairių įstaigų vadovai, specialistai, mokytojai, muziejininkai, bibliotekininkai. Visada mus geranoriškai remia krašto laikraštis „Santaka“. Kviečiamės lektorius ir iš sostinės bei kitų miestų, jie dažniausiai paskaitas skaito geranoriškai ir nemokamai (žinoma, kelionės išlaidas apmokame).

Rajono gyventojų skaičius nedidelis (per 40 tūkst., iš jų 20 proc. pagyvenusių ir neįgaliųjų), patį rajoną drąsiai galima vadinti atokiu, tačiau mums pavyko, palyginus su didesniais miestais, įtraukti į TAU veiklą tikrai gausų klausytojų būrį. Praėjusiais metais TAU lankė 305 studentai – daugiausia darbinę veiklą baigę rajono gyventojai, neįgalūs ar laisvu grafiku dirbantys žmonės. TAU klausytojų gausą nulėmė ir tai, kad užsiėmimų formos nuolat keičiamos, įvairinamos, kiekvienas tarybos narys, ypač fakultetų dekanės stengiasi, kad jų veikla būtų patraukli, įdomi.

Pirmajame kiekvieno fakulteto užsiėmime dekanės išklauso senjorų siūlymus, išanalizuoja jų lūkesčius, aptaria darbo kryptis. Tai patrauklu klausytojams, nes paisoma jų nuomonės ir pageidavimų, jie pasijaučia svarbūs ir reikalingi. Jie mokosi išreikšti save kitokioje situacijoje, atrasti naujas galimybes, pasikeitus aplinkybėms, t.y. nutrūkus aktyviai darbinei veiklai. Vilkaviškio TAU užsiėmimuose įprastu reiškiniu tapo aktyvios diskusijos po paskaitų: žmonės bendrauja, dalijasi patirtimis. Tai galima laikyti bendravimo terapija.

SAVIVALDYBĖS FINANSINĖ PARAMA PADEDA PLĖTOTI TAU VEIKLĄ

Šis planingas, labai atsakingai dirbamas savanoriškas darbas, studentų gausa atkreipė rajono savivaldybės vadovų dėmesį – pagaliau pirmą kartą per ketverius metus gavome finansinę paramą. Gal tai respublikinių projektinių lėšų paskyrimo savivaldybėms įtaka? Jei taip, tai šis būdas pasiteisino. Mūsų veiklai finansinė parama labai svarbi, manau, tai svarbu ir kitiems atokiems mažiems rajonams. Būtų verta TAU asociacijos tinklapyje pasidalinti patirtimis, kokiomis formomis ir būdais remiama kitų rajonų TAU veikla.

Anksčiau rašėme projektus Švietimo ir mokslo ministerijai, tačiau finansavimo negavome, niekas ir nesivargino paaiškinti, kodėl. Senjorams tokius projektus rašyti sudėtinga, jaunų, mus kuruojančių ir savanoriškai dirbančių žmonių neturime. Rajonuose yra paskirti neformaliojo suaugusiųjų švietimo kuratoriai, tačiau nejaučiame jų konkrečios veiklos ar paramos. Tiesa, buvo surengti mokymai, kuriuose sudarėme kelių įstaigų ir vienos NVO, t.y. mūsų veiklos planą, jį patvirtino Administracijos direktorius ir tuo viskas baigėsi. Tikėjomės daugiau. Ar tikrai tokie mokymai, kuriems eikvojamos nemažos lėšos, yra reikalingi?

Lektorių problema provincijoje irgi itin aktuali. Beje, viena partija atsiuntė lektorių, galinčių skaityti paskaitas įvairiomis nepolitinėmis aktualiomis temomis, sąrašą. Džiaugiamės ir būtinai kviesime. Gal dar kas paseks šiuo vertingu pavyzdžiu?

Nepaisant visų problemų, esame nusiteikę optimistiškai, turime daugybę sumanymų, veikla TAU vyksta ir vyks. Linkiu sėkmingų, kūrybiškų mokslo metų visiems respublikos TAU senjorams.

Dalytė Šileikienė, Vilkaviškio TAU direktorė

 

 

 

  

                            Senjorų veikla tik  plečiasi ir aktyvėja

 

           Gausus Vilkaviškio rajono senjorų -  trečiojo amžiaus universiteto (TAU) studentų būrys  aktyvia veikla pradėjo naujus studijų metus. 

               Pagrindinė TAU stiprybė yra veikli, aktyvi ir atsakinga, savanoriška taryba, kuri kiekvieną mėnesį aptaria veiklos planus, galimybes ir darbo formas, prisiima atsakomybę už veiklų vykdymą. Tarybos narės -  dekanės kviečia lektorius, rūpinasi paskaitomis, ir jų vieta,

         Atsižvelgus į klausytojų pageidavimus, veikia naujas fakultetas - „Savęs ir pasaulio pažinimas“. Jo veikla  veda klausytojus dvasinio tobulėjimo link – pokalbiai apie gyvenimo prasmę, žmogaus paskirtį ir kelių į save paieškas, santykį su aplinkiniais ir aplinka. Šeštojo fakulteto atidarymas padeda spręsti ir kitą aktualią problemą – pasiskirstyti į mažesnes grupes, nes dideliam klausytojų skaičiui darosi sudėtinga aktyviai dirti, vesti pokalbius ,diskusijas ar kitaip organizuoti aktyvias veiklas. Be to, savos ar pastovios vietos, salės fakultetų veiklai  TAU neturi. Tris fakultetus lanko net apie 70 senjorų. Sutalpinti tokį gausų klausytojų būrį galima tik didesnėse salėse. O metų eigoje studentų skaičius vis auga – patraukli veikla skatina net atokesnių  nuo miesto vietovių gyventojus – senjorus  įsijungti į TAU klausytojų būrį. TAU yra atvira bendruomenė ir į savo veiklą visada priima visus norinčius. Šiemet kiekvieną mėnesį TAU taryba organizuoja net septynis užsiėmimus, nes kiekvieną mėnesį vyksta ne tik fakultetų užsiėmimai, bet  ir bendra visiems TAU klausytojams skirta paskaita ar renginys.

         Aišku, kad ateityje reikės atidaryti jau septintąjį fakultetą. Todėl tarybai kyla uždavinys – tirti senjorų poreikius, lūkesčius ir, žinoma, juos patenkinti.

            Šie metai atnešė  ir kitas naujoves. Bendradarbiaujant su Baltijos kompiuterių akademija, visi norintieji galėjo mokytis skaitmeninio raštingumo. Lankiusieji užsiėmimus, džiaugėsi galėję  išmokti ar patobulėti, nes kursų programa atitiko senjorų lūkesčius.   Norintiems tobulintis toliau, sudarytos sąlygos s konsultuotis savose TAU  patalpose, jiems tik reikia kreiptis į savo fakultetų dekanes. 

             Bendradarbiaujant su Visuomenės sveikatos biuru , lapkritis paskelbtas mokymosi sveikai gyventi mėnesiu. Visi TAU klausytojai turės galimybę dalyvauti  vienos dienos seminare ( su maitinimu ir kavos pertraukomis) , kuriuose paskaitas skaitys aukštos kvalifikacijos specialistai įvairiomis sveikam gyvenimui reikalingomis temomis.

             Šiemet didžiulio susidomėjimo sulaukė kita naujovė – veikia Keliautojų klubas. Todėl studijų metus pradėjome  net trimis ekskursijomis į Vilnių, visi norintieji TAU studentai lankėsi Seime, žvalgėsi po kitas  įdomias vietas Vilniuje. pakeliui apsilankė Trakų bažnyčioje. O gruodžio mėn. keliautojų klubas kviečia  TAU studentus pasivaikščioti su gidu  po Kauno senamiestį . 

          TAU taryba  džiaugiasi moterų vokalinio  ansamblio „ Vakarė“ ( vadovė Danutė Mažeikienė ) veikla. Moterys lapkričio mėnesio 10 d. dalyvavo ir gražiai pasirodė IV Senjorų chorų ir ansamblių festivalyje Vilniuje , kurį kas dveji metai organizuoja Vilniaus  Medardo Čoboto  trečiojo amžiaus universitetas.

     Dalytė Šileikienė 

 

 

2019-2020 studijų metai

Pirmasis tarybos posėdis vyko dar senose patalpose Vilniausg. 4, bet  jau džiaugiamės gavę naują žymiai erdvesnę ir jaukesnę patalpą miesto centre, Basanavičiaus a. 7. Tik reikia susiremontuoti. Tuo rūpinasi naujasis mūsų tarybos narys Stasys Matonis, kuris į tarybos veiklą įsijungė dar sausio mėnesį.Senoje patalpoje dar ir studentus registruosime, o į naują biurą planuojame persikelti spalio mėnesį.

 

 

 

 

 

Iš Vilkaviškio rajono savivaldybės FB puslapio
"Trečiojo amžiaus universitetas įsikūrė naujose patalpose
Šeštuosius mokslo metus pradėjęs Trečiojo amžiaus universitetas jau įsikūrė naujose patalpose, kuriose šiandien apsilankė ir Vilkaviškio rajono savivaldybės meras Algirdas Neiberka bei Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėja Alma Finagėjevienė.
Universitetas įsikūrė pačiame miesto centre – J. Basanavičiaus a. 7 (Vilkaviškio seniūnijos pirmajame aukšte). TAU direktorė Dalytė Šileikienė pasidžiaugė, kad naujosios patalpos yra kur kas erdvesnės bei jaukesnės, nei prieš tai turėtos. Jose galės rinktis ne tik universiteto taryba, bet savo veiklas vykdys ir keli fakultetai, nes vienu metu naujose patalpose gali tilpti daugiau nei 20 žmonių.
„Labai smagu, kad galime šioje jaukioje ir didelėje patalpoje susirinkti ir dirbti nesusigrūdę. Svarbiausia, jog net su dviejų fakultetų veiklomis išsitenkame čia ir mums nereikia jokių kitų patalpų. Už tai labai dėkingi esame ir Tarybai, ir rajono valdžiai“ , – kalbėjo TAU direktorė D. Šileikienė.
Savivaldybės meras A. Neiberka padėkojo universiteto nariams už šiltą priėmimą bei patikino, kad Savivaldybė ir toliau palaikys šio universiteto veiklas, bendradarbiaus ir visapusiškai padės senjorams siekti žinių.
Susitikimo metu taip pat kalbėta apie projektus, kuriuose galėtų dalyvauti TAU, aptarta universiteto veikla"

 

Trečiojo amžiaus universitetas į ateitį žvelgia pozityviai

 

 

       Vilkaviškio trečiojo amžiaus universitetas, šiuo metu vienijantis  332 narius,  kaip ir kiekvieną pavasarį, tačiau labai neįprastai, bet lygiai kaip ir visos švietimo įstaigos, baigia 7- tuosius savo veiklos metus.  Bemaž tris mėnesius mūsų veiklos: paskaitos, edukacinės programos, susitikimai, ekskursijos  nevyko. Tačiau turime kuo pasidžiaugti. Štai žvilgtelkime į tai ką mes nuveikėme iki karantino.                  

          Šiais metai buvome itin darbingai nusiteikę, atidarėme du naujus fakultetus, užtikrindami platesnį dominančių veiklų  pasirinkimą. Miesto centre gavome žymiai erdvesnę ir jaukesnę pastovią  patalpą, kurioje rinkosi  ir rinksis taryba, dirbo ir dirbs vienas fakultetas. Be to, pastoviai dirbome nustatytomis valandomis ir galėjome bendrauti su savo klausytojais, aptarti kylančias problemas , siūlymus. Tai labai patogu iš atokesnių rajono vietovių atvykstantiems mūsų nariams. Į mūsų veiklas jungiasi ne tik senjorai. Turintys laisvo laiko , arba nuo nustatytų darbo valandų nepriklausantys jaunesni žmonės, kurie nori tobulėti, mokytis, paklausyti įdomių paskaitų yra mūsų nariai. Jie   mielai laukiami ir ateityje.

        Džiaugėmės, kad šiais studijų metais atėjo aktyvių naujų narių, kurie įsijungė į TAU gyvenimą. Fakultetuose turime atsakingus  seniūnus ir jų pavaduotojus- dekanų pagalbininkus. Didelė naujovė šiais metais buvo tai, kad mūsų klausytojams, pasirinkusiems vieną fakultetą, užtikrinome galimybę ateiti paklausyti kitas juos dominančias paskaitas. Graži naujovė ir tai ,kad kiekvienas mūsų klausytojas gaudavo  mėnesio veiklos planus, todėl galėjo pasižiūrėti ir iš anksto nuspręsti, kuriose veiklose norės dalyvauti. O mūsų veiklos -visada patrauklios ir įdomios. Paskaitas skaitė VDU prof. Gudaitytė, garsi gamtosaugininkė Rūta Baškytė, Aleksandras Žarskus, susitikome su Aplinkos ministru Kęstučiu Mažeika , Seimo nariu Algirdu Butkevičiumi, lankėmės nacionaliniuose parkuose, Molėtų Etnokosmologijos centre paskaitą skaitė prof. Gunaras Kakaras. Visų edukacinių programų neįmanoma suminėti. Itin didelio dėmesio ir aktyvaus dalyvavimo susilaukė „Protų mūšis“ . Renginyje dalyvavo visų 8 fakultetų komandos, atvyko Marijampolės TAU komanda, gausus būrys sirgalių. Užmezgėme gražius ryšius su Marijampolės PRC Vilkaviškio skyriumi. Mielai dalyvavome ir džiaugėmės pakviesti dalyvauti S.Nėries pagrindinės mokyklos skaitovų konkurse. Šiais metais partnerių paieška peržengė Lietuvos sienas. Užmezgėme šiltus draugiškus santykius su Punsko lietuviais ir TAU. Liko  ateičiai atidėti darbai: sportinis pažintinis, pramoginis renginys kartu su kaimyninių rajonų komandomis, svečių iš Lenkijos programa.  Sėkmingai parašėme ir gausime ES paramą  projektui „Pasauliui mes vis dar reikalingi“. Tai taip pat  ateities darbai: ekskursijos, edukacinės programos, sportiniai renginiai, medelių sodinimo akcija ir daugybė kitų veiklų.

 

     Neturėdami savo pastovios  užsiėmimų vietos, kas mėnesį organizavome 10 renginių.  Esame dėkingi ir džiaugiamės, kad mūsų paskaitoms visada gauname Kultūros  centro, Parapijos, rajono savivaldybės ,TVIC sales. Šiemet  TAU veikia 8 fakultetai (mūsų veiklos kryptys): Buities kultūros (dekanė Gema Skystimienė), Ekologijos ( dekanas Stasys Matonis), Istorijos ir politinių diskusijų (dekanė Irena Sankūnienė),Literatūros ir menų (dekanė Konstancija Pušinaitienė), Pasaulio ir savęs pažinimo (dekanė Birutė Nenėnienė), Psichologijos (dekanė Milda Aldonienė), Sveikatos ir grožio ( dekanė Vilkaviškio  rajono savivaldybės Visuomenės sveikatos biuro direktorė Laura Sadauskienė), Taikomosios dekoratyvinės tautodailės (dekanė Marija Ščerbienė). Veikia Keliautojų klubas (vadovė Birutė Miknevičienė),vokalinis mišrus ansamblis „Vakarė“(vadovė Danutė Mažeikienė).Visi fakultetai ,tarsi tarpusavyje lenktyniaudami , stengėsi kviesti kuo įdomesnius lektorius, organizuoti, kuo įdomesnius renginius. Labai didelio susidomėjimo visada sulaukia Keliautojų klubo ekskursijos.

 Dėkoju  visiems dekanams, klubo, ansamblio vadovėms, tarybai už kūrybingumą, iniciatyvas , gražią bendrystę ir  atsakingumą. Tai ir yra pats stipriausias mūsų veiklos garantas.      

         Karantino metu, tie kurie seka mūsų paskyrą  fb Vilkaviškio TAU, arba lankosi svetainėje www.vilkaviskio .lt, buvo pakviesti  įsijungti į virtualias veiklas: viktoriną, „TAU studentų poezijos pavasarį“, siųsti įvairias nuotraukas ,kuriomis galėjo pasigėrėti visi . Gražu, kad visose šiose veiklose mūsų klausytojai aktyviai dalyvavo. Pastoviai galima paklausyti ir paskaitų , kurias siūlo VDU dėstytojai, profesoriai. On-line susitikome su Europos parlamento nariu Juozu Oleka. Interneto galimybės – dar viena veiklos sritis, kurią būtinai reikės tobulinti ir padėti įsisavinti.

     Netikėtas mūsų veiklos sustabdymas atnešė nerimo minčių. Visiems mūsų nariams pagrįstai kyla klausimas – o kas toliau? Manau į šį klausimą galime atsakyti optimistiškai, žvelgdami į pasaulį su pasitikėjimu. On-line susitikime aptarėme padėtį su TAU garbės rektoriumi rajono meru Algirdu Neiberka, Vilkaviškio rajono savivaldybės Administracijos direktore Daiva Rikliene.  Aišku, būsime adekvatūs, įvertindami savo galimybes ir nepaprastą padėtį susiklosčiusią šalyje ar pasaulyje. Antrakursiams įteiksime diplomus (jie paruošti) pirmuosiuose susitikimuose. Naujus narius planuojame pradėti priimti kaip ir įprasta rugsėjo mėnesį mūsų naujoje gražioje patalpoje. Apie tai informuosime.

                                                   TAU vadovė Dalytė Šileikienė

 

 

 

 

2020-21 metai

 

 

 


IŠ ASOCIACIJOS SVETAINĖS.http://www.tauasociacija.lt/ Kviečiame dažniau lankytis ir šioje svetainėje.
Regionų naujienos
Vilkaviškio TAU: gyvenimo nuošalėje būti neketiname
Paskelbta 2020-10-28
Pasauliui mes vis dar reikalingi
Esame tvirtai įsitikinę, kad pasauliui mes vis dar reikalingi, ir tai stengsimės pagrįsti šiais mokslo metais vykdoma Vilkaviškio trečiojo amžiaus universiteto veikla. Mūsų vadovai Dalytė Šileikienė ir Stasys Matonis parengė būtent taip – „Pasauliui mes vis dar reikalingi“ – pavadintą projektą, remiamą Europos Sąjungos ir Vilkaviškio vietos veiklos grupės lėšomis.
Esame nusiteikę labai entuziastingai, nes projektui vykdyti skirtas per 30 tūkst. eurų finansavimas. Labai tikimės, kad situacija dėl COVID-19 plėtros nepakiš kojos suplanuotoms veikloms ir darbams. Jų numatyta įvairių ir prasmingų: pažintinės išvykos, edukacijos, protmūšiai, konferencijos, savanorystė, medelių sodinimas ir kt. Kai ką jau spėjome nuveikti. Dar iki oficialios mūsų universiteto septintųjų mokslo metų pradžios grupė narių dalyvavo trijų dienų savanorių mokymuose, o ir pati mokslo metų pradžios šventė buvo vienas iš įgyvendinamo projekto renginių. Jo dėka susirinkusiesiems galėjome pasiūlyti profesionalių atlikėjų, operos solistų Rafailo Karpio ir Viktorijos Miškūnaitės koncertą.
Aktyvi veikla devyniuose fakultetuose
Džiaugiamės, kad naujais mokslo metais mūsų gretas papildė būrys naujokų, studijas tęsia didelė dalis senbuvių. Suskaičiavome per pustrečio šimto klausytojų, kurie pasirinko užsiėmimus devyniuose fakultetuose. Manau, kad kiekvienas surado sau tinkamą, širdžiai mielą veiklą, nes fakultetai aprėpia labai įvairias sritis. Veikia Buities kultūros, Ekologijos, Literatūros ir menų, Savęs ir pasaulio pažinimo, Istorijos ir politologijos, Sveikos gyvensenos, Psichologijos, Teisės, Dailės ir technologijų fakultetai, mėgėjus keliauti suburia Keliautojų klubas, o mėgstantieji padainuoti renkasi į vokalinio ansamblio „Vakarė“ repeticijas. Fakultetų veiklas aptariame TAU tarybos posėdžiuose. Saugodami savo narių sveikatą dekanai užsiėmimus planuoja labai atsakingai. Nerengiami artimo bendravimo reikalaujantys praktiniai užsiėmimai, atsisakėme bendrų paskaitų, savo narių prašome visuomet dėvėti kaukes, naudoti kitas apsaugos priemones ir pan. Jau turime pavasarį įgytos patirties, kaip su fakultetų klausytojais bendrauti nuotoliniu būdu.
Atlikome veiklos įsivertinimą
Norėdami sužinoti, kaip užsiėmimus universitete vertina lankytojai, patobulinti jo veiklą, praėjusių mokslo metų pabaigoje atlikome vidinį įsivertinimą. Iš atsakymų į išplatintos anketos klausimus galėjome spręsti, kas mūsų klausytojams įdomu, ką darome gerai, o kur yra spragų. Į pastabas stengiamės atsižvelgti, lankytojų nuomonė labai svarbi planuojant tolesnius universiteto darbus. Taip šiemet atsirado Teisės fakultetas, į programas stengsimės įtraukti renginių, supažindinančių su rajono įmonių veikla, bus pakviesta pageidautų lektorių, užsiėmimai paįvairinami mini viktorinomis.
Aš – Lietuvoje, Lietuva – manyje
Šį rudenį universiteto klausytojus pradžiuginome ne tik gera žinia apie projekto „Pasauliui mes vis dar reikalingi“ finansavimą. Išsipildė ir mūsų vadovės D. Šileikienės svajonė, kad valstybines šventes minėtume nuotaikingiau, džiugiau, kad universiteto klausytojai tautine atributika išsiskirtų minioje ir skatintų kitus ja pasipuošti. Jos parengto projekto „Aš – Lietuvoje, Lietuva – manyje“, kurį finansavo Vilkaviškio rajono savivaldybė, lėšomis (523 Eur) buvo nupirkta pusšimtis tautinių spalvų šalikų. Mokslo metų pradžios šventėje jais jau gobėsi „Vakarės“ ansamblio dainininkai ir TAU tarybos nariai. Nuo šiol šalikais visada puošimės eidami į valstybinių švenčių minėjimus, kitomis svarbiomis progomis.
Sodinsime ąžuoliukų giraitę
Planuojant artimiausius darbus mūsų laukia nemenkas iššūkis. Esame įsipareigoję Vilkaviškyje, netoli naujosios sporto salės, kuri netrukus turėtų būti atidaryta, pasodinti 500 ąžuoliukų giraitę. Tai viena iš didžiojo projekto „Pasauliui mes vis dar reikalingi“ vadovo S. Matonio idėjų. Jo mintis, kad ąžuolai užaugs ateičiai, o šiandien mūsų rajono senjorai nori būti aktyvūs, produktyvūs, prisidėti prie aplinkos gražinimo darbų, TAU bendruomenei labai patiko ir sulaukė palaikymo. Puoselėdami bendrystės jausmą planuojame į sodinimo talką pasikviesti ir kitus vilkaviškiečius, jaunimą.
Prasminga TAU misija
Per šešerius universiteto gyvavimo metus tą bendrystės ir vieni kitų palaikymo jausmą jau spėjome patirti. Drįsčiau sakyti, savo veikla jį užsidirbome. Trečiojo amžiaus universitetas savo misiją atlieka sėkmingai: praturtina savojo krašto senjorų gyvenimą, rūpinasi jų tobulėjimu, prasmingu laisvalaikiu, padeda įgyti naujų žinių, patirčių, susirasti draugų, keliauti, nelikti kasdienio gyvenimo aktualijų nuošalėje. Vykdydami šią misiją drąsiai galime belstis į bet kurias duris. Visuomet paramos ir patarimų sulaukiame iš rajono savivaldybės administracijos, užsiėmimams svetingai duris atveria Vilkaviškio kultūros bei Vaikų ir jaunimo centrai, biblioteka ar parapijos salė. Džiaugiamės, kad į mūsų veiklą įsitraukia ir jauni žmonės, netgi sutinka vadovauti fakultetams. Į paskaitas galime kviestis bet kurį rajono specialistą, nes žinome, kad visada sulauksime teigiamo atsakymo. Patys taip pat stengiamės aktyviai dalyvauti kitų organizacijų visuomeniniuose projektuose ir akcijose.
Šiemetinėje universiteto mokslo metų pradžios šventėje smagu buvo sulaukti tokio Vilkaviškio rajono savivaldybės mero Algirdo Neiberkos įvertinimo: „Būdamas šio universiteto Garbės rektoriumi labai didžiuojuosi kiekvienu jo nariu, kiekvienu senjoru. Jūs esate tikras pavyzdys jaunajai kartai, kad mokytis ir realizuoti save – niekada nevėlu“.
Laima Vabalienė, Vilkaviškio TAU tarybos narė, Buities kultūros fakulteto lankytoja

 

 

Situacija verčia keisti planus,

 

Šiais mokslo metais Vilkaviškio trečiojo amžiaus universitetas (TAU) buvo pasirengęs prasmingai ir įdomiai veiklai. Deja, mūsų entuziazmą prigesino  nesustabdoma COVID–19 plėtra. Labai viliuosi, kad ji per daug skaudžiai nepalietė mūsų klausytojų sveikatos.

Dėl susidariusios situacijos pastaruoju  metu bendraujame tik nuotoliniu būdu. Tiesa, rudenį dar spėjome  surengti išvyką į Trakus, kur turėjome galimybę susipažinti su vietos karaimų gyvenimu, buvome pamokyti kepti kibinus, lankėmės  Keturiasdešimt Totorių kaime. Mus pasitikęs  imamas papasakojo apie šios tautinės mažumos Lietuvoje papročius, tikėjimą, gyvenseną. Universiteto klausytojams buvo surengta ir  keletas paskaitų fakultetų užsiėmimuose. O paskui  visa įstaigos veikla persikėlė  į virtualią erdvę. Bėda, kad tik dalis  mūsų bendruomenės  naudojasi  internetu ir negali susipažinti su universiteto tinklalapyje pateikiama medžiaga.

Kaip ir kasmet , lapkričio mėnesį   Lietuvoje vyko  Suaugusiųjų mokymosi savaitė. Vilkaviškio TAU  visada aktyviai dalyvaudavo jos renginiuose: vykdavo įvairios veiklos, ekskursijos,  edukacinės programos, paskaitos. Jas skaitė ir mūsų tarybos nariai (Dalytė Šileikienė, Danutė Rauzienė). Šiemetinė savaitė, pavadinta „Susitikime mokytis. Kartu mes galime“,  buvo surengta  tik nuotoliniu būdu.  Į respublikinės savaitės atidarymo konferenciją įsijungiau ir aš.  Kartu su pavaduotoja Irena Adomaityte nuotoliniu būdu  dalyvavome rajono Savivaldybės surengtame seminare, mokymuose.

 Norėdami, kad mokymai visai nenutrūktų,  universiteto interneto svetainėje, facebook‘o puslapyje  savo studentams  pateikiame  lektorių paruoštas skaidres, kitą medžiagą, skelbiame būtiną informaciją, pranešimus. Pavyzdžiui, rajono ???psichologės  patarė, kaip neprarasti gyvenimo džiaugsmo karantino sąlygomis, Dailės technologijų fakultetas kvietė nuotoliniu būdu mokytis rankdarbių, biblioteka parengė virtualią parodą apie garsius kraštiečius, įdomių lektorių buvo galima pasiklausyti nuotoliniame seminare „Susirgusi laisvė“ ir kt.  Tad kviečiu universiteto svetainėje apsilankyti kuo dažniau.

Suprantu, kad daugeliui iš mūsų reikia tobulinti skaitmeninio raštingumo įgūdžius. Nuotolinis mokymasis ar dalyvavimas seminaruose nėra neįmanomas. Tai nesunku išmokti. Reikia tik išdrįsti ir pradėti. Štai Vilkaviškio viešoji biblioteka kvietė mus prisijungti ir tobulintis. Galiu tik patvirtinti: prisijungiau, mokiausi, buvo naudinga. Manau, ateityje daugeliui teks tobulintis šioje srityje. Išmokę naudotis ZOOM programėle, galėtume dalyvauti nuotoliniuose mokymuose-paskaitose, kurias mielai paruoštų įvairių sričių lektoriai. Dabar  tenka apsiriboti tik skaidrėmis ar nuotraukomis su informacija.

Universiteto  mokslo metų  atidarymo šventėje spalio mėnesį džiaugėmės visiems galėdami pristatyti projektą „Pasauliui mes vis dar  reikalingi“, kurio įgyvendinimui iš Europos Sąjungos ir  Vilkaviškio vietos veiklos grupės gavome per 30 tūkst. eurų finansavimą. Projektinė veikla turėjo būti visų mokslo metų pagrindas. Kadangi dėl susidariusios situacijos savo planų įgyvendinti negalime, universiteto  klausytojai sunerimo, ar  neprarasime skirtų lėšų. Aš tikiuosi, kad bus atsižvelgta į ypatingą situaciją, ir jomis galėsime pasinaudoti, kai tik COVID-19 virusas pasitrauks ir pradėsime aktyviai dirbti. Pavasariui atidėtas ir universiteto žmonių įsipareigojimas  Vilkaviškyje, netoli naujosios sporto salės pasodinti 500 ąžuoliukų giraitę. Esu įsitikinusi, kad ąžuolai tikrai sužaliuos ir mes įrodysime, kad  rajono senjorai yra aktyvūs, galintys prisidėti prie aplinkos gražinimo darbų.

Džiaugiuosi, kad universiteto veikla pastebima ir vertinama. Neseniai vykusiame Vilkaviškio rajono savivaldybės renginyje, skirtame Savanorystės dienai, greta kitų  prasmingų savanorystės darbų ir TAU veikla buvo ne tik gražiai apibūdinta, iliustruota, bet ir įvertinta nominacija.

Linkėdama  Vilkaviškio TAU bendruomenei optimizmo ir geros nuotaikos šiuo nelengvu metu , sveikinu su artėjančiomis šventėmės ir tikiuosi, kad netrukus  galėsime  vėl aktyviai bendrauti.

 

Dalytė Šileikienė

Vilkaviškio trečiojo amžiaus universiteto vadovė