į pradžią turinys susisiekite  
Apie mus

  

ĮSTATAI

 

 

 

 

2022-2023 studijų metų taryba

 

2021-2022 studijų metai

 

 

 

 

 

      2020-2021 studijų metai

 

 

 

 

 

 

2018 - 2019 studijų metai

 

                             TARYBA

 

1.Dalytė Šileikienė - pirmininkė,   tel. 8600 28842;

2.Jūratė Barzdaitienė - sekretorė, tel. 8673 99043;

3. Irena Adomaitytė - Buities kultūros fakulteto dekanė,

tel. 8618 59881;

4.Konstancija Pušinaitienė - Literatūros ir menų fakulteto dekanė,

tel.8611 43719; 

5.Irena Sankūnienė - Politinių diskusijų fakulteto dekanė,

8655 11691;

6.Regina Burinskienė - Psichologijos fakulteto dekanė, 

tel.8611 18467; 

7.Jovita Paulauskaitė - Psichologijos fakulteto kuratorė;

8.Birutė Nenėnienė - Savęs ir pasaulio pažinimo dekanė,

  tel. 8694 84455;

9.Danutė Grabauskienė - Sveikos gyvensenos fakulteto dekanė, 

  tel.   8686 93999;   

10.Birutė Miknevičienė- keliautojų klubo vadovė,   

tel.8614 91182;

11.Dalia Žemaitaitienė - bendrų paskaitų ir renginių organizatorė,

tel. 8685 19460;

12. Janina Kurtinaitienė - renginių organizatorė ir vedėja,

tel. 8682 44662;

13.Galina Malinauskienė - atsakinga už IT,

tel. 8611 25279.

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VILKAVIŠKIO TAU TARYBA

 

* Vilkaviškio TAU  pirmininkė    Dalytė Šileikienė  

           tel. 860 28842     el.p. sileikiene.dalyte@gmail.com 

                   

* Ekskursijų, edukacinių programų organizatorė  

Birutė Miknevičienė    tel.  8614 91182    el.p.  mbirute67@gmail.com 

                                                                                 

*Iliustratorė ir informatorė       Birutė Nenėnienė                               

            tel  8685 69141      el.p. birute.neneniene@gmail.com                                                                  

* Metraštininkė ir sekretorė   Jūratė Barzdaitienė  

            tel. 8673 99043 


*Renginių, bendrų paskaitų organizatorė   Dalia Žemaitaitienė     

            tel.  8685 19460


*Planavimas ir dokumentai   Danutė Grabauskienė       

             tel.  8686 93999  el.p. gdanute640@gmail.com

                                                                                        

*Redaktorė     Leonora Čėplienė         

            tel.     8659 59913  el.p.leocepliene@gmail.com


*Kompiuterinis darbas  Galina Malinauskienė   

             tel.    8611 25 279   el.p. galina.malinauskiene@gmail.com                                                                                                                

*Sveikos gyvensenos fakulteto dekanė   

Janina Kurtinaitienė mob. tel.  8682 44662   el. p. j.kurtinaitienė@gmail.com

 

 *Politinių diskusijų fakulteto   dekanė   Irena Sankūnienė 

        mob.  tel.  8655 11691

                                                             

 *Psichologijos fakulteto dekanė Jovita Paulauskaitė                            

         mob. tel.   8699 96787

 

*Literatūros, menų, kultūros fakulteto dekanė Konstancija Pušinaitienė

         mob. tel. 8611 43719   el. p.  kpusinaitiene@gmail.com

                                                                                                   

*Buities kultūros fakulteto   dekanė  Irena Adomaitytė     

        mob. tel. 8618 59881   el.p. adomirena@gmail.com

                                         

  Regina Burinskienė, Valerija Keidošienė, Marija Kriaučeliūnienė, Aldona Žemaitaitienė, Birutė Vaišnienė