į pradžią turinys susisiekite  
Spauda apie TAU

 2024

 Krašto laikraštis "SANTAKA" 2024-02-02 

 

 

 

 

Krašto laikraštis  "Santaka " Nr. 84 . 2023-10-31

 

 

 

Santaka 2023- spalio 6 d.

  Krašto laikraštis "Santaka" 2023 m.  birželio mėn. 23 d. Nr./48 (4569) /

 

 

 

 

 

 

Mūsų studentai dėkoja keliautojų klubo vadovei Birutei Miknevičienei už įdomias keliones (Krašto laikraštis "Santaka" 2023-04-28 Nr.33)

 

 

 

 

 

"Santaka"     2023 m. balandžio 4 d.

 

 

 

 

 

 

 

"Santaka"     2023 m. kovo 17 d. /Nr. 22 (4543)/

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"SANTAKA"  2022-08-23


Pilviškietės Marijos Ščerbienės jos kraštiečiams pristatinėti nereikia. Aktyvi moteris dalyvauja miestelio bendruomenės veikloje, vaidina teatre, vadovauja Vilkaviškio trečiojo amžiaus universiteto fakultetui, o jos meno dirbiniai žinomi net užsienyje. Visą publikaciją skaitykite: https://santaka.info/?sidx=66330
#Graverė #Pilviškietė #Menininkė

 

"Santaka" 2022 m. balandžio mėn. 22 d.

 

Krašto laikraštis "Santaka"        2022-04-26 Nr.32

 

 

Krašto laikraštis ,,Santaka" 2022-03-04

 

 

 

 

XXI amžius 

 

 

,,Santaka" 2021m. gruodžio 31d. Nr.99 

 

Krašto laikraštis "Santaka" 2021m. gruodžio mėn. 14d.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"Santaka" 2021-12-03 d.

 

 

"Santaka"  2021m. lapkričio mėn. 30 d,

 

 

 

 

 

"Lietuvos rytas" 

.https://wwwlrytas.lt/
Kas, kur, kada: nuo Visagino iki pajūrio LRYTAS.LT LIETUVOSDIENA
AKTUALIJOS „Lietuvos ryto“ žvilgsnis į tai, kas per savaitę vyko Lietuvoje.
 

 ,,Vilkaviškis Trečiojo amžiaus universiteto studentai šalia neseniai duris atvėrusio sporto ir pramogų centro pasodino 170 ąžuoliukų. Būsimasis ąžuolynas – senjorų projekto „Pasauliui mes vis dar reikalingi“ dalis. O iš viso mieste ketinama pasodinti beveik pusę tūkstančio medžių."

 

 

 

 

"Santaka" 2021-11-09

 

 

 

KRAŠTO LAiKRAŠTIS "SANTAKA"
 2021 m. spalio 2 d.

"

Krašto laikraštis "Santaka" 2021-10- 08

 

                             Vilkaviškio krašto laikraštis "Santaka"  2021-10-04

 

 

Krašto laikraštis "Santaka" 2021-09-03 Nr. 67

 

 

                                                  Krašto laikraštis "Santaka"2021m. rugpjūčio 31 d.

 

 

 

 

Vilkaviškio krašto laikraštis "Santaka" 2021-08-13 d. Nr. 61

Krašto laikraštis "Santaka" 2021-07-13

 

 

                  

                                                 Krašto laikraštis "Santaka"2021-06-25d.Nr. 48

 

 

 

 

 

 

Ktašto laikraštis "Santaka"" 2021-04-02

 

 

 

 

Apie mūsų veiklą šiuo sudėtingu laikmečiu skaitykite krašto laikraštyje "SANTAKA" 2020 m. gruodžio mėn. 18 d. Nr 97 (4319)

 

 

Krašto laikraštis "Santaka" 2020m. lapkričio 10d.

 

 

Krašto laikraštis "Santaka"  2020-10-06 Nr. 77

 

Vilkaviškio krašto laikraštis "Santaka" 2020 m. rugpjūčio 7 d. Nr. 60 (4282)

 

 

 

 

                                                           Krašto laikraštis "Santaka" 2020-05-22  Nr.39

 

 

 

 

 

 

Krašto laikraštis "Santaka" 2020-4-07

 

 

Krašto laikraštis "Santaka " 2020m. kovo mėn. 17d.

 

 

 

Krašto laikraštis "Santaka" 2020m. kovo mėn. 3 d. Ačiū,kad mūsų darbus  mato ir vertina.

 

 

 

 

Iš straipsnelio "Santakoje" 2020m. sausio mėn. 31 d.

Malonu,kad mūsų studentai rašo ir džiaugiasi mūsų veikla. Ačiū, miela Onute.

 

 

 

 

Vilkaviškio krašto laikraštis "SANTAKA" 2020 m. sausio mėn.31 d.

 

 

 

 

Savaitraštis "Savaitė" informuoja apie mūsų renginius 

 

 

 

Vilkaviškio krašto laikraštis "Santaka" 2019 m. spalio 8 d. Nr. 78 (4199)

 

 

 

 Santaka   2019m. balandžio 9 d.Nr. 29 (4148)

 

 

 

...................................................................................................

 

 

 

 

         

 

 

 

 

 

 

 

 Vilkaviškio krašto laikraštis "Santaka" 2019 m. vasario 15 d. Nr.13 (4133) rašo apie  debatus su kandidatais į rajono savivaldybės merus. Debatus inicijavo TAU taryba.

 

 

 

 

Vilkaviškio krašto laikraštis ,,Santaka" 2019-02-05 Nr.10(4130)

 

 

 

 

 

,,Santaka"  2018 m. lapkričio 20 d.Nr.92(4110)

 

 

 

 

 

 

"Santaka" 2018m. spalio mėn. 6d.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LIETUVOS NACIONALINĖS TREČIOJO AMŽIAUS UNIVERSITETŲ (TAU) ASOCIACIJOS svetainėje

 

Regionų naujienos
VILKAVIŠKIO TAU NAUJŲ MOKSLO METŲ IŠVAKARĖSEi

 Paskelbta 18 Rugpjūtis 23

Rugpjūčio pabaiga Vilkaviškio TAU tarybai – naujų darbų pradžia. Jau ruošiamės naujiems studijų metams. Susirinkome į pirmą posėdį, nes nuo pasiskirstymo pareigomis ir kiekvieno tarybos nario prisiimtos atsakomybės priklausys tolimesnė mokslo metų darbų sėkmė ir patrauklumas.

 

TAU VEIKLOS STIPRIOJI PUSĖ - GERANORIŠKA IR ATSAKINGA KOMANDA

Džiaugiuosi, kad mums pavyko suburti nuolatinę, geranorišką, atsakingą savanorių komandą. Tai ir fakultetų dekanės, ir kitas svarbias veiklas vykdantys žmonės. Mūsų stiprioji pusė – demokratiški, dalykiški tarybos posėdžiai, kuriuose viešai sprendžiame visus rūpimus klausimus, problemas, aptariame kiekvieną pasiūlymą, išklausome kiekvieną nuomonę. Patys mokomės dalykiškai, konkrečiai formuluoti ir argumentuoti savo siūlymus. Stiprioji pusė ir ta, kad darbus planuojame ir prisiimtus planus griežtai vykdome. Tai kelia pasitikėjimą, stiprina kiekvieno tarybos nario atsakomybę, didina savivertę. Kiekvienas tarybos narys pats visiems metams pasirenka konkrečią darbo kryptį, žino, už ką atsakingas, planuoja veiklas ir teikia siūlymus bendram mėnesio planui. Todėl kiekvieno tarybos nario indėlis labai svarbus ir būtinas – tai garantuoja sėkmingą viso universiteto veiklą.

Darbo sėkmė priklauso ir nuo mūsų partnerių, kurie įvairiomis formomis remia mūsų veiklą: rajono savivaldybė leidžia nemokamai naudotis salėmis (nuolatinės užsiėmimų vietos neturime), paskaitas skaito įvairių įstaigų vadovai, specialistai, mokytojai, muziejininkai, bibliotekininkai. Visada mus geranoriškai remia krašto laikraštis „Santaka“. Kviečiamės lektorius ir iš sostinės bei kitų miestų, jie dažniausiai paskaitas skaito geranoriškai ir nemokamai (žinoma, kelionės išlaidas apmokame).

Rajono gyventojų skaičius nedidelis (per 40 tūkst., iš jų 20 proc. pagyvenusių ir neįgaliųjų), patį rajoną drąsiai galima vadinti atokiu, tačiau mums pavyko, palyginus su didesniais miestais, įtraukti į TAU veiklą tikrai gausų klausytojų būrį. Praėjusiais metais TAU lankė 305 studentai – daugiausia darbinę veiklą baigę rajono gyventojai, neįgalūs ar laisvu grafiku dirbantys žmonės. TAU klausytojų gausą nulėmė ir tai, kad užsiėmimų formos nuolat keičiamos, įvairinamos, kiekvienas tarybos narys, ypač fakultetų dekanės stengiasi, kad jų veikla būtų patraukli, įdomi.

Pirmajame kiekvieno fakulteto užsiėmime dekanės išklauso senjorų siūlymus, išanalizuoja jų lūkesčius, aptaria darbo kryptis. Tai patrauklu klausytojams, nes paisoma jų nuomonės ir pageidavimų, jie pasijaučia svarbūs ir reikalingi. Jie mokosi išreikšti save kitokioje situacijoje, atrasti naujas galimybes, pasikeitus aplinkybėms, t.y. nutrūkus aktyviai darbinei veiklai. Vilkaviškio TAU užsiėmimuose įprastu reiškiniu tapo aktyvios diskusijos po paskaitų: žmonės bendrauja, dalijasi patirtimis. Tai galima laikyti bendravimo terapija.

SAVIVALDYBĖS FINANSINĖ PARAMA PADEDA PLĖTOTI TAU VEIKLĄ

Šis planingas, labai atsakingai dirbamas savanoriškas darbas, studentų gausa atkreipė rajono savivaldybės vadovų dėmesį – pagaliau pirmą kartą per ketverius metus gavome finansinę paramą. Gal tai respublikinių projektinių lėšų paskyrimo savivaldybėms įtaka? Jei taip, tai šis būdas pasiteisino. Mūsų veiklai finansinė parama labai svarbi, manau, tai svarbu ir kitiems atokiems mažiems rajonams. Būtų verta TAU asociacijos tinklapyje pasidalinti patirtimis, kokiomis formomis ir būdais remiama kitų rajonų TAU veikla.

Anksčiau rašėme projektus Švietimo ir mokslo ministerijai, tačiau finansavimo negavome, niekas ir nesivargino paaiškinti, kodėl. Senjorams tokius projektus rašyti sudėtinga, jaunų, mus kuruojančių ir savanoriškai dirbančių žmonių neturime. Rajonuose yra paskirti neformaliojo suaugusiųjų švietimo kuratoriai, tačiau nejaučiame jų konkrečios veiklos ar paramos. Tiesa, buvo surengti mokymai, kuriuose sudarėme kelių įstaigų ir vienos NVO, t.y. mūsų veiklos planą, jį patvirtino Administracijos direktorius ir tuo viskas baigėsi. Tikėjomės daugiau. Ar tikrai tokie mokymai, kuriems eikvojamos nemažos lėšos, yra reikalingi?

Lektorių problema provincijoje irgi itin aktuali. Beje, viena partija atsiuntė lektorių, galinčių skaityti paskaitas įvairiomis nepolitinėmis aktualiomis temomis, sąrašą. Džiaugiamės ir būtinai kviesime. Gal dar kas paseks šiuo vertingu pavyzdžiu?

Nepaisant visų problemų, esame nusiteikę optimistiškai, turime daugybę sumanymų, veikla TAU vyksta ir vyks. Linkiu sėkmingų, kūrybiškų mokslo metų visiems respublikos TAU senjorams.

Dalytė Šileikienė, Vilkaviškio TAU direktorė

Vilkaviškio krašto laikraštis "Santaka" 2018m. birželio 29d.Nr. 51(4069) www.santaka.info

 

 

 


Vilkaviškio krašto laikraštis "Santaka" 2018-05-18

 

 


 

Vilkaviškio krašto laikraštis "Santaka" 2018 m. kovo mėn. 13d.

 

http://www.santaka.info/?sid=40251

 

 

 

 


 

 

 

Vilkaviškio krašto laikraštis "Santaka" 2018 m. kovo 6 d.

 

http://www.santaka.info/?sid=40201

 

 


 


Vilkaviškio krašto laikraštis "Santaka" 2018m.vasario 15d.

 

http://www.santaka.info/?sid=40095

 

 

 


 

Vilkaviškio krašto laikraštis "Santaka" 2018m. sausio 19 d. 

 

http://www.santaka.info/?sid=39922

 

 


Vilkaviškio krašto laikraštis "Santaka" 2017m gruodžio.30d.

 

http://www.santaka.info/?sid=39805

 

 

 


 

Vilkaviškio krašto laikraštis "Santaka|,"2017m. gruodžio mėn. 19 d.

 

.http://www.santaka.info/?sid=39750

 

 

 


 

Vilkaviškio krašto laikraštis "Santaka"2017m. spalio 25d, Nr.121 (3991)

 

 


 

Vilkaviškio krašto laikraštis  "Santaka" 2017 10  03 

 

 http://www.santaka.info/?sid=39236      

 

 

 


 Vilkaviškio krašto laikraštis "Santaka" 2017 08 26

 

http://www.santaka.info/?sid=38999

 

 


Laikraščio " Ūkis" priedas žurnalas "Mano gyvenimas" 2015m. gruodžio mėn.