į pradžią turinys susisiekite  
2020-2019 archyvas

 
 
Iš asociacijos svetainės: http://www.tauasociacija.lt/

Kviečiame dažniau apsilankyti šiioje svetainėje.

plačiau
 

Įšrašas iš 

"VILKAVIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS

DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

Dėl ugdymo proceso organizavimo nuotoliniu būdu

 

2020 m. spalio 23  d. Nr. B-ĮV-

2. N u r o d a u  nuo 2020 m. spalio  26 d. iki 2020 m. lapkričio 8 d. neformalųjį vaikų ir suaugusiųjų švietimą Vilkaviškio rajono savivaldybės organizuojančiose įstaigose ir organizacijose vykdyti nuotoliniu būdu arba stabdyti.

3.  R e k o m e n d u o j u švietimo pagalbą, kuri teikiama švietimo įstaigose ir kitų švietimo teikėjų, teikti nuotoliniu būdu.

4. N u r o d a u, kad už šio įsakymo vykdymą asmeniškai yra atsakingi švietimo įstaigų vadovai, neformalųjį vaikų ir suaugusiųjų švietimą Vilkaviškio rajono savivaldybės organizuojančiose įstaigose ir organizacijose vykdantys vadovai, administracinę priežiūrą vykdo Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus darbuotojai.

5. Šis įsakymas įsigalioja nuo 2020 m. spalio 26 d.

Administracijos direktorius pavaduotoja,

pavaduojanti Administracijos direktorių 

 

                                                                       Daiva Riklienė"

 

 

 

 
 
Susitikimas su seniūnėmis ir pasižvalgymai po seniūnijas.

Bartninkų ir Gražiškių seniūnijos.

plačiau
 

 
 

 
 

 
 
Karaimų tautinis paveldas.

Tautinės mažumos Lietuvoje- karaimai.

plačiau
 
Puokščių kompozicijos.

Mokėmės pasidaryti puokštę iš savame darželyje auginamų gėlių.

plačiau
 
Pasižvalgymai Marijampolėje.

Ekskursija į Marijampolę studijų metus pradėjo Buities kultūros fakultetas.

plačiau
 
1   2   3   4   10  sekantis  >>