į pradžią turinys susisiekite  
2019-2018 ir 2018-2017 m.m. archyvas
Streso valdymas

Paskaita apie streso valdymą

       Psichologijos fakulteto sausio mėnesio užsiėmimo viešnia psichologė Virginija Klimašauskienė  įtaigiai išdėstė temą apie dėmesingu įsisąmoninimu grįstą streso valdymą.

     Mokslinėje literatūroje stresas apibrėžiamas kaip vidinės įtampos būsena – fizinė ir psichinė organizmo įtampa, reakcija į slegiančias situacijas, keliančias grėsmę individo gerovei, sveikatai ar gyvybei. Psichologė akcentavo, kaip svarbu būti nešališku savo išgyvenimų liudininku, išsiugdyti kantrybę - supratimą, kad viskam turi ateiti savas laikas, pasitikėti ir tikėti savo minčių, jausmų ir intuicijos pagrįstumu. Kiek plačiau supažindino su „naujoko proto“ terminu. Tai – pasirengimas viską matyti tarsi pirmą kartą, žvelgti į savo išgyvenimus nesiremiant praeitimi.

      Daug emocijų sukėlė paskaitininkės pasiūlyti kvėpavimo ir „razinos“ pratimai – meditacijos. Psichologė jais pamokė suvokti ir įsisavinti, kaip svarbu savo mintimis „būti čia ir dabar“, o ne praeityje ar ateities rūpesčiuose. Deja, žmonės dažnai „nubaudžia save“  teoriškai žino, o praktiškai nieko nedaro...    

 Fakulteto dekanė Jovita Paulauskaitė padėkojo lektorei už įdomią paskaitą, TAU direktorė Dalytė Šileikienė informavo apie artimiausius senjorų bendrus renginius ir pakvietė visus vasario mėn. 3d. 12 val į šventinį renginį "Mano Lietuva", kuris vyks  Parapijos salėje 

Birutė Nenėnienė.Nuotr. autorės