į pradžią turinys susisiekite  
2020-2019 archyvas
Iš asociacijos svetainės: http://www.tauasociacija.lt/

 

 
IŠ ASOCIACIJOS FB TINKLALAPIIO
Regionų naujienos
Vilkaviškio TAU: gyvenimo nuošalėje būti neketiname
Paskelbta 2020-10-28
Pasauliui mes vis dar reikalingi
Esame tvirtai įsitikinę, kad pasauliui mes vis dar reikalingi, ir tai stengsimės pagrįsti šiais mokslo metais vykdoma Vilkaviškio trečiojo amžiaus universiteto veikla. Mūsų vadovai Dalytė Šileikienė ir Stasys Matonis parengė būtent taip – „Pasauliui mes vis dar reikalingi“ – pavadintą projektą, remiamą Europos Sąjungos ir Vilkaviškio vietos veiklos grupės lėšomis.
Esame nusiteikę labai entuziastingai, nes projektui vykdyti skirtas per 30 tūkst. eurų finansavimas. Labai tikimės, kad situacija dėl COVID-19 plėtros nepakiš kojos suplanuotoms veikloms ir darbams. Jų numatyta įvairių ir prasmingų: pažintinės išvykos, edukacijos, protmūšiai, konferencijos, savanorystė, medelių sodinimas ir kt. Kai ką jau spėjome nuveikti. Dar iki oficialios mūsų universiteto septintųjų mokslo metų pradžios grupė narių dalyvavo trijų dienų savanorių mokymuose, o ir pati mokslo metų pradžios šventė buvo vienas iš įgyvendinamo projekto renginių. Jo dėka susirinkusiesiems galėjome pasiūlyti profesionalių atlikėjų, operos solistų Rafailo Karpio ir Viktorijos Miškūnaitės koncertą.
Aktyvi veikla devyniuose fakultetuose
Džiaugiamės, kad naujais mokslo metais mūsų gretas papildė būrys naujokų, studijas tęsia didelė dalis senbuvių. Suskaičiavome per pustrečio šimto klausytojų, kurie pasirinko užsiėmimus devyniuose fakultetuose. Manau, kad kiekvienas surado sau tinkamą, širdžiai mielą veiklą, nes fakultetai aprėpia labai įvairias sritis. Veikia Buities kultūros, Ekologijos, Literatūros ir menų, Savęs ir pasaulio pažinimo, Istorijos ir politologijos, Sveikos gyvensenos, Psichologijos, Teisės, Dailės ir technologijų fakultetai, mėgėjus keliauti suburia Keliautojų klubas, o mėgstantieji padainuoti renkasi į vokalinio ansamblio „Vakarė“ repeticijas. Fakultetų veiklas aptariame TAU tarybos posėdžiuose. Saugodami savo narių sveikatą dekanai užsiėmimus planuoja labai atsakingai. Nerengiami artimo bendravimo reikalaujantys praktiniai užsiėmimai, atsisakėme bendrų paskaitų, savo narių prašome visuomet dėvėti kaukes, naudoti kitas apsaugos priemones ir pan. Jau turime pavasarį įgytos patirties, kaip su fakultetų klausytojais bendrauti nuotoliniu būdu.
Atlikome veiklos įsivertinimą
Norėdami sužinoti, kaip užsiėmimus universitete vertina lankytojai, patobulinti jo veiklą, praėjusių mokslo metų pabaigoje atlikome vidinį įsivertinimą. Iš atsakymų į išplatintos anketos klausimus galėjome spręsti, kas mūsų klausytojams įdomu, ką darome gerai, o kur yra spragų. Į pastabas stengiamės atsižvelgti, lankytojų nuomonė labai svarbi planuojant tolesnius universiteto darbus. Taip šiemet atsirado Teisės fakultetas, į programas stengsimės įtraukti renginių, supažindinančių su rajono įmonių veikla, bus pakviesta pageidautų lektorių, užsiėmimai paįvairinami mini viktorinomis.
Aš – Lietuvoje, Lietuva – manyje
Šį rudenį universiteto klausytojus pradžiuginome ne tik gera žinia apie projekto „Pasauliui mes vis dar reikalingi“ finansavimą. Išsipildė ir mūsų vadovės D. Šileikienės svajonė, kad valstybines šventes minėtume nuotaikingiau, džiugiau, kad universiteto klausytojai tautine atributika išsiskirtų minioje ir skatintų kitus ja pasipuošti. Jos parengto projekto „Aš – Lietuvoje, Lietuva – manyje“, kurį finansavo Vilkaviškio rajono savivaldybė, lėšomis (523 Eur) buvo nupirkta pusšimtis tautinių spalvų šalikų. Mokslo metų pradžios šventėje jais jau gobėsi „Vakarės“ ansamblio dainininkai ir TAU tarybos nariai. Nuo šiol šalikais visada puošimės eidami į valstybinių švenčių minėjimus, kitomis svarbiomis progomis.
Sodinsime ąžuoliukų giraitę
Planuojant artimiausius darbus mūsų laukia nemenkas iššūkis. Esame įsipareigoję Vilkaviškyje, netoli naujosios sporto salės, kuri netrukus turėtų būti atidaryta, pasodinti 500 ąžuoliukų giraitę. Tai viena iš didžiojo projekto „Pasauliui mes vis dar reikalingi“ vadovo S. Matonio idėjų. Jo mintis, kad ąžuolai užaugs ateičiai, o šiandien mūsų rajono senjorai nori būti aktyvūs, produktyvūs, prisidėti prie aplinkos gražinimo darbų, TAU bendruomenei labai patiko ir sulaukė palaikymo. Puoselėdami bendrystės jausmą planuojame į sodinimo talką pasikviesti ir kitus vilkaviškiečius, jaunimą.
Prasminga TAU misija
Per šešerius universiteto gyvavimo metus tą bendrystės ir vieni kitų palaikymo jausmą jau spėjome patirti. Drįsčiau sakyti, savo veikla jį užsidirbome. Trečiojo amžiaus universitetas savo misiją atlieka sėkmingai: praturtina savojo krašto senjorų gyvenimą, rūpinasi jų tobulėjimu, prasmingu laisvalaikiu, padeda įgyti naujų žinių, patirčių, susirasti draugų, keliauti, nelikti kasdienio gyvenimo aktualijų nuošalėje. Vykdydami šią misiją drąsiai galime belstis į bet kurias duris. Visuomet paramos ir patarimų sulaukiame iš rajono savivaldybės administracijos, užsiėmimams svetingai duris atveria Vilkaviškio kultūros bei Vaikų ir jaunimo centrai, biblioteka ar parapijos salė. Džiaugiamės, kad į mūsų veiklą įsitraukia ir jauni žmonės, netgi sutinka vadovauti fakultetams. Į paskaitas galime kviestis bet kurį rajono specialistą, nes žinome, kad visada sulauksime teigiamo atsakymo. Patys taip pat stengiamės aktyviai dalyvauti kitų organizacijų visuomeniniuose projektuose ir akcijose.
Šiemetinėje universiteto mokslo metų pradžios šventėje smagu buvo sulaukti tokio Vilkaviškio rajono savivaldybės mero Algirdo Neiberkos įvertinimo: „Būdamas šio universiteto Garbės rektoriumi labai didžiuojuosi kiekvienu jo nariu, kiekvienu senjoru. Jūs esate tikras pavyzdys jaunajai kartai, kad mokytis ir realizuoti save – niekada nevėlu“.
Laima Vabalienė, Vilkaviškio TAU tarybos narė, Buities kultūros fakulteto lankytoja
2020-10-08