į pradžią turinys susisiekite  
2019-2018 ir 2018-2017 m.m. archyvas
Kūrėjų pėdsakais

                 Literatūros ir menų fakulteto studentai rinkosi į Turizmo ir verslo informacijos centrą, kur bendravo su jo darbuotoja Neringa Simanaitiene. Jai talkino Vilkaviškio bibliotekos bibliografijos ir informacijos skyriaus vedėja Gitana Pumerytė - Vosylienė..Lektorė mus pavedžiojo po žymias Vilkaviškio krašto vietas, žymių žmonių sodybas. Tai Jono Basanavičiaus gimtinė, Vinco Kudirkos klėtelė ,Kazio Bradūno tėviškė, Antano Kriščiukaičio- Aišbės, skulptoriaus Juozo Rimšos ir kitas žymias vietas.
                 Vilkaviškio kraštas išaugino daug žymių žmonių,:knygnešių, rašytojų, menininkų, politikų . Turime kuo didžiuotis. Lektorė Neringa išdalino klausimynus, kuriuose kiekvienas dalyvis turėjo atpažinti iš nuotraukų žymius žmones .Gera pabūti kartu, pabendrauti ir dalintis prisiminimais
Dekanė Konstancija Pušinaitienė
Nuotraukos Dalytės Šileikienės