į pradžią turinys susisiekite  
2019-2018 ir 2018-2017 m.m. archyvas
Savęs ir pasaulio pažinimo fakultetas

            Savęs ir pasaulio pažinimo fakulteto pirmųjų mokslo metų užbaigai išpuolė išskirtinė diena – gegužės 13-oji. Žieduose skendintis paskutinis pavasario mėnuo katalikų tikėjime skirtas  Dievo Motinai Marijai, o kiekvieno mėnesio 13-oji – diena ypatingam JOS garbinimui. Tad tema apie motiną ir motinystės džiaugsmą buvo išplėtota, žvilgtelėjant į istoriją, katalikiškąją gegužinių ( mojinių) tradiciją, pamaldumą.  Vilkaviškio parapijoje tarnaujanti vienuolė ses. Daiva Staskevičiūtė pakvietė kartu pagiedoti Mariją šlovinančių giesmių.

            Fakulteto globėjas Vilkaviškio dekanas prelatas Vytautas Gustaitis pasidalijo savo žiniomis ir įžvalgomis apie tai, kad Šiluvoje kiekvieno mėnesio tryliktąją dieną garbinti Mariją kilo 1981 m. būtent iš Vilkaviškio vyskupijos, net dekanato, kunigų, iniciatoriumi buvo dabartinis vyskupas emeritas Juozas Žemaitis (MIC). Dekanas jautriai įtaigiais pavyzdžiais nupiešė savo mamos paveikslą, pabrėždamas žodžiais nenusakomą visų motinų meilę ir pasiaukojimą dėl savo vaikų.                    Fakulteto studentė Leonora Čėplienė paskaitė atvira širdimi sukurtą laišką savo mamai – tremtinei iš meilės išrinktajam, t. y.  jos tėčiui. Susimąstymui nuteikė ir Leonardos Gaurylienės perskaityti kun. K. Trimako bei jos pačios posmai.

             Kadangi TAU struktūroje  šio naujo fakulteto studentai baigė dar tik pirmuosius mokslo metus, tad buvo pakviesti švęsti studijų vidurį - mediumą. Vaišinosi tortu ir savo suneštiniais saldumynais. Prisiminimui kiekvienas iš dekano V. Gustaičio rankų gavo pusdiplomį su palinkėjimais.

 Iki susitikimų kitais mokslo metais, mielieji.

Dekanė Birutė Nenėnienė (nuotr. autorės)