į pradžią turinys susisiekite  
Naujienos » Tai nauja
Vilkaviškio miesto VVG

Vilkaviškio miesto vietos veiklos grupė (VVG) - pirmininkė Daiva Riklienė savo narius (mes - trečiojo amžiaus universitetas esame narys) pakvietė susirinkti ir pasidžiaugti nuveiktais darbais, vykdomais projektais, kurie skirti socialinės atskirties mažinimui, socialinės ir ekonominės įtraukties didinimui. „Džiaugtis yra kuo: įsteigtas Savanorystės centras, įgyvendinta daugybė veiklų senjorų užimtumui didinti. Organizuojamos įvairios veiklos vaikams ir jaunimui iš socialinės rizikos šeimų. Daug dėmesio skirta jauno verslo subjektų stiprinimui. Prisidedant prie įrangos įsigijimo verslo pradžiai, įsikūrė daugiau kaip dešimt naujų verslų, sukurtos naujos darbo vietos“-kalbėjo Daiva Riklienė. Susitikimo metu aptarta daugybė kitų esamų ir planuojamų veiklų prisidėsiančių prie problemų Vilkaviškio mieste sprendimo. Kalbėta dėl bendruomenės inicijuotos vietos plėtros 2021 – 2027 metais, naujos strategijos kūrimo.
Dalyrė Šileikienė
2022-01-05