į pradžią turinys susisiekite  
TAU NAUJIENOS
Kaip išsaugoti Šv. Kalėdų džiaugsmą

Kaip išsaugoti Kalėdų švenčių džiaugsmą

Savęs ir pasaulio pažinimo fakulteto klausytojai su studentais iš kitų fakultetų pirmajame šių metų užsiėmime dar gyveno praėjusių švenčių džiaugsmu. Svečias, Kybartų parapijos klebonas kun. Vaidotas Labašauskas susitikimą pradėjo ir baigė giesme. Dalijosi teologinėmis ir kasdieninėmis įžvalgomis, padėjo  suprasti, kodėl dažnai esame nusiminę, liūdni ar patiriame dvasines kančias. Ir tai dažniausiai vien dėlto, kad nemokame mylėti savęs, o gėriu pasidalinti su kitais...  Po paskaitos dar ilgai bendrauta tradicinėje fakulteto agapėje.

Fakulteto dekanė , nuotraukos Birutės Nenėnienės