į pradžią turinys susisiekite  
TAU NAUJIENOS
Literatūrinė valanda

Savo eiles skaitė Onutė Gabartienė ir Leonarda Gaurylienė. Literatūrinę viktoriną paruošė Birutė Miknevičienė.

Nuotraukos Dalytės Šileikienės