į pradžią turinys susisiekite  
2019-2018 ir 2018-2017 m.m. archyvas
IV-asis Senjorų chorų ir ansamblių festivalis

       Nuskambėjo IV -asis Senjorų chorų ir ansamblių festivalis

   

 

                  Į festivalį suvažiavo TAU senjorų chorai ir ansambliai iš visos Lietuvos. O jo pradžią paskelbė Vilniaus Medardo Čoboto Trečiojo amžiaus universiteto rektorė dr. Zita  Žebrauskienė.
             Gražiai dainavo ir mūsų "Vakarė" (antrosios).  Kai moterys, vadovaujamos Danutės Mažeikienės, skambiai uždainavo "Paimkim Lietuvą už rankų", netikėtai atsistojo visa salė, susikabino iškeltomis rankomis ir dainavo kartu. Po tokios iki ašarų gražios emocinės bendrystės, ansamblis sulaukė audringų ir bene gausiausių festivalyje aplodismentų. Šaunuolės mūsų "Vakarės" moterys.
        Pabaigoje visi senjorai užtraukė ,,Mes išliksim jauni". Tai festivalio tradicinė daina. ,,Vakarėje" dainuoja Danutė Rauzienė, Danutė Bendaravičienė, Danutė Grabauskienė, Danutė Žemaitienė, Danutė Medekšienė, Genovaitė Astrauskienė, Valerija Keidošienė, Birutė Duobienė, Onutė Vyzienė, vadovė Danutė Mažeikienė. 
Nuotraukos: Dalytės Šileikienės ir Birutės Nenėnienės

 

·