į pradžią turinys susisiekite  
2019-2018 ir 2018-2017 m.m. archyvas
Lietuvos 100-mečio minėjimas Seime


Į iškilmingą Vasario 16-sios minėjimą, skirtą Lietuvos 100-mečiui Seime nuvykome ir mes - Vilkaviškio delegaciją: Danutė Grabauskienė, Birutė Miknevičienė, Birutė Nenėnienė ir Dalytė Šileikienė. Šventėje priimta LIETUVOS VALSTYBĖS ATKŪRIMO ŠIMTMEČIO DEKLARACIJA. Visi iškilmingo minėjimo dalyviai pasirašė šią deklaraciją.

Nuotr. Birutės Nenėnienės ir Dalytės Šileikienės