į pradžią turinys susisiekite  
Naujienos
Nacionalinė trečiojo amžiaus universitetų asociacija

                               Nacionalinė trečiojo amžiaus universitetų asociacija
              Balandžio 24 d. po Vilniuje įvykusio išplėstinio TAU asociacijos Tarybos posėdžio, kuriame buvo diskutuojama apie LR Seimui pateiktą Neformaliojo suaugusiųjų švietimo įstatymo projektą ir NVO Švietimo tinklo parengtą studiją apie neformalųjį vyresniųjų suaugusiųjų švietimą, Tarybos nariai ir kiti pasitarime dalyvavę TAU vadovai aptarė pasirengimą TAU asociacijos vadovų 2019 m. rinkiminiam susirinkimui.

                Pasitarimo dalyviai teigiamai įvertino jau dvi kadencijas veikiančios Tarybos veiklą, pripažino, kad Asociacijos dėka šalies TAU tapo labiau matomi ir geriau atstovaujami valstybinėse ir savivaldos institucijose, išaugo TAU prestižas, įvairesnės tapo veiklos formos. TAU vadovai atkreipė dėmesį, kad Tarybos nariai turėtų būti veiklesni ne tik savo TAU, bet ir visame regione, kartu rengti įvairius projektus, stiprinti komunikacinius ryšius, grįžę iš įvairių pasitarimų su rekomendacijomis ir išvadomis kreiptis į savivaldybes, kitas institucijas.

               „Tik asocijuotos struktūros šiandien gali ko nors pasiekti, parodyti savo darbo rezultatus, pademonstruoti savo strateginį mąstymą ir jo rezultatus“, – kalbėjo Asociacijos vicepirmininkė Regina Dovidavičiūtė. Ji paragino TAU vadovus dalintis Asociacijos tinklapyje ne tik savo bendravimo džiaugsmais ir pramogine veikla, bet nušviesti ir akademinius pasiekimus, dalintis veiklos problemomis, siūlyti jų sprendimo būdus.

                 Jau ne pirmą kartą Tarybos nariai ir kitas Asociacijos aktyvas diskutuoja dėl Asociacijos kaip juridinio asmens registravimo ar jos veiklos tęstinumo dabartine forma, apsijungus sutarties pagrindu. Atkreiptas dėmesys, jog nusprendus ateityje dirbti sutarties pagrindu, būtina paskirti koordinuojančią instituciją, kuri yra juridinis asmuo.

Nutarta dar kartą išsiaiškinti visų Asociacijos narių nuomonę dėl Asociacijos statuso.

             Asociacijos narių visuotinį   susirinkimą nutarta     surengti    Kaune,  Vytauto Didžiojo Universitete  2019 m spalio 15 d.
Iš asociacijos svetainės