į pradžią turinys susisiekite  
Naujienos
Pasikalbėjimas su kun. Vaidotu Labašausku

· 
     Susitikimas su kun. Vaidotu Labašausku: apie kelionę į Velykų slėpinį ir į save.
Per Užgavėnes Pasaulio ir savęs pažinimo fakulteto svečias Kybartų parapijos klebonas kun. Vaidotas Labašauskas giliomis įžvalgomis suprantama gyvenimo pavyzdžių kalba pavedėjo klausytojus svajonių ir realybės suvokimo keliais, patardamas, kaip geriau suprasti Gavėnios laikotarpio esmę.
Pasak lektoriaus,Ką išgyvename, patiriame čia ir dabar. Atkreipė dėmesį į du svarbiausius žmogaus gyvenimo dalykus: gimimą ir supratimą, kodėl aš gimiau. Krikščioniškajame pasaulyje žinomi du svarbiausi – Velykų ir Kalėdų - liturginiai laikotarpiai, o tarp šių datų yra daug švenčių. Kodėl švenčiame šias šventes? Kad grįžtume prie savo šaknų, kadangi žmonės labai greitai apsipranta su tuo ką turi. Pasiekus išsvajotų dalykų po kiek laiko tai nusibosta, tampa rutina, užvaldo nuobodulys...
     Gavėnios laikotarpis, šventės skirtos tam, kad atsinaujintume, atsigautume, giliau pažvelgtume į savo vidų. Pasak kunigo, dažnai sutinkame liūdnus, nusivylusius žmones, o ir patys tokiais būname. Priežastis : nemylime savęs, maža savivertė. Tad šios Gavėnios užduotimi galėtų būti: įvertinti save, pamatyti save kiekvieną mus mylinčiojo Dievo šviesoje, tiesiog - „išeiti į savo širdies dykumą“, atsiriboti nuo rėksmingo, patogumus ir malonumus siūlančio pasaulio.
  Visi žmonės nuodėmingi, visi linkę į blogį, todėl reikia didelių pastangų įvertinant tikrovę Žmogui būdingas įgimtas savanaudiškumas, liūdesys kyla iš pavydo, kad kitam sekasi geriau... Paskaitininkas patarė kelti sau klausimą: “Kodėl taip reaguoju?“. 
Susitikimas baigėsi agape, kurios stalą Užgavėnių akcentu – More -- papuošė fakulteto klausytoja Albina su draugėmis. Kun. Vaidotui padėkota už palydėjimą į sielos šviesos pažinimo kelią, pasidžiaugta, kad daugelis žmonių pasisemia stiprybės iš šio dvasininko žodžių ir bendravimo, o „Santakos“ laikraštis 2018 m. skyrė nominaciją „Metų šviesa“.
Birutė Nenėnienė, fakulteto dekanė 
Nuotraukos Birutės Nenėnienės