į pradžią turinys susisiekite  
2019-2018 ir 2018-2017 m.m. archyvas
Paskaita Psichologijos fakultete.

PSICHOLOGIJOS fakulteto klausytojams įdomiai ir įtaigiai kalbėjo gyd. Jovita Paulauskaitė. Ji palietė visas mūsų amžiui svarbias problemas. 
Po paskaitos Danutė Rauzienė padėkojo fakulteto vadovėms už darbą ir padeklamavo Strielkūno eiles "To neturi jauni" 
Fakulteto dekanė Regina Burinskienė 
Nuotraukos Dalytės Šileikienės