į pradžią turinys susisiekite  
Naujienos » Tai nauja
„ Kiekvieną skiemenį bučiuodamas, kaip kūdikis meldžiuos"

Kiekvieną skiemenį bučiuodamas, kaip kūdikis meldžiuos" -rašė Kazys Bradūnas. O apie lietuviško žodžio saugojimą, kalbos gryninimą nuo lietuviškos spaudos draudimo panaikinimo iki tarpukario šviesuolių veiklos, Teisės fakulteto studentams aiškino bibliotekos Bibliografijos ir informacijos skyriaus vedėja Gitana Pumerytė-Vosylienė. Šiemet minimos 105-osios poeto Kazio Bradūno, tai paskaitoje žiūrėjome skaidres ir klausėmės poeto Kazio Bradūno dukters Elenos Bradūnaitės-Aglinskienės prisiminimų įrašų apie poeto kūrybinę veiklą išeivijoje ir didžiulę duoklę lietuviškumui. Susitikimą užbaigėme žaismingai skaitydami citatas iš mums išdalintų, naujai išleistų knygų .Širdingai dėkojame Gitanai Pumerytei-Vosylienei už prasmingai ir įdomiai praleistą laiką.
Teisės fakulteto seniūnė Danutė Medekšienė.
Nuotraukos seniūnės.