į pradžią turinys susisiekite  
Naujienos » Tai nauja
Apie tarnystę Seinų krašte.

Virbalio ir Žaliosios parapijų klebonas Jaroslav Kalinovskij su TAU klausytojais pasidalijo įžvalgomis iš kunigiškos tarnystės lietuviams tikintiesiems Seinų bazilikoje ir gretimose parapijose. Praeitą sekmadienį Seinuose kaip tik buvo iškilmingai paminėta lietuviškų šv. Mišių grąžinimo į Seinų baziliką 40 - metis. Svečias plačiau pristatė ir savo mokslinio darbo temą - apie iš XV amžiaus išlikusią Seinų bazilikos stebuklinga laikomą spintos tipo Madoną- Dievo Motiną Mariją. Priiminė, kuo garsūs Seinai ir katedra, kad ir jam pačiam čia tarnaujant teko Dievo žodį skelbti iš tos pačios sakyklos, iš kurios skelbė vyskupas Antanas Baranauskas.

Vilniuje lietuvišką mokyklą baigęs, Bialystoke, Liubline, Varšuvoje studijavęs dvasininkas puikiai kalba lietuviškai ir nuo vasaros pabaigos įsijaučia į mūsų krašto gyvenimą. Savęs ir pasaulio pažinimo fakulteto klausytojai svajoja apie piligriminę išvyką į Seinus su gidu kun. Jaroslavu.

Savęs ir pasaulio pažinimo fakulteto dekanė Birutė Nenėnienė

Nuotraukos dekanės.

2023-11-14