į pradžią turinys susisiekite  
Naujienos » Tai nauja
Besikeičiančios visuomenės požiūris į miškus.

Profesionaliai, su moksliškai pagrįstomis išvadomis ir teiginiais, kartu įtraukdamas ir mus į dėstomos temos analizę,  lektorius Marijampolės valdybos Kalvarijos aplinkos apsaugos inspekcijos  vyr. specialistas Nerijus Marcinkevičius  kalbėjo apie  miškų ir  visos ekosistemos  naudojimo ypatumus. Buvo įdomus   tiek Europoje, tiek Lietuvoje besikeičiančios visuomenės požiūris į miškus, miškų kirtimą ir atsodinimą, ūkininkaujamus  ir neūkininkaujamus miškus. Labai informatyvi ir šiuolaikiškai išdėstyta tema sukvietė gausų ne tik Ekologijos fakulteto studentų būrį.

O Ekologijos fakulteto dekanė, TAU tarybos narė Danutė Rauzienė pradėdama šį puikų užsiėmimą, jautriomis eilėmis  apžvelgė  šiandienos kovą už laisvę Ukrainoje ir priminė Sausio 13-sios įvykius. Savo didvyrius, žuvusius už mūsų laisvę,  pagerbėme tylos minute ir degančia žvakute.

TAU vadovė Dalytė Šileikienė.

2023-01-20