į pradžią turinys susisiekite  
Naujienos » Tai nauja
Su Vasario 16-tąja.

Miela TAU bendruomene,
Sveikinu artėjančios šventės – Vasario-16-osios proga.
Puoselėkime tikrąsias vertybes – meilę Tėvynei ir artimui, toleranciją ir pagarbą, užuojautą ir supratimą.
Puoselėkime bendrumo jausmą, tegul niekada neapleidžia Jūsų pilietiška dvasia, pareiga ir pakantumas vienas kitam.
Tegul Jūsų bendruomenę vienija darna ir vienybė.
Visiems – sveikatos, sėkmės ir pakilios nuotaikos.
Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos
Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėja
Alma Fiinagėjevienė.