į pradžią turinys susisiekite  
Naujienos » Tai nauja
TAU poezijos pavasaris.

SUVALKIJAI

 Iš visur visada Į

Tave aš pareisiu.

Ten kur lygumos

 Žalios laukuos nuvingiavo,

Kur maži ežerėliai

Lyg negrįžtančių akys boluoja,

Kur beržynuos manuos

Užpustyta nebegrįžtanti

Niekad vaikystė.

Ten kur paukščiai

Dar vis tebegieda

Gražiausią pasaulyje giesmę,

 Ten kur medžiuos aukštuos,

Lyg maža kibirkštis,

Vis dar blaškosi negirdėti,

Ir niekam neištarti žodžiai.

Ten tas kraštas,

 Į kurį aš pareisiu-

Numirt.