į pradžią turinys susisiekite  
Naujienos » Tai nauja
TAU poezijos pavasaris.

  •  

                                               Leonarda Gaurylienė

 

               Mamai

Pabalusius nuo laiko plaukus,

Raukšles geram tavo veide

Paliko tėviškės laukais nuplaukus

Tavo gyvenimo dalia.

Vaikai užaugo ir išėjo

Gyvenimo klaidžiais keliais.

Tik tu mus saugoti mokėjai,

Tik tu mokėjai mums atleist.

Guodei, kai klydome kas dieną

Ne visad buvome verti.

Tačiau žinojom tiesą vieną-

Mes būsime širdingai sutikti.

Namuos mūs laukdavo paguoda

Ir durys atviros visiems.

Tiktai tėvai vaikams tiek duoda

Mažiems, jauniems ir jau žiliems.

Atleisk už suteiktą tau skausmą,

Už nemigo pilnas naktis.

Žinau- namų gimtųjų šauksmas

Visuos keliuos mane lydės.