į pradžią turinys susisiekite  
TAU NAUJIENOS
Savęs ir pasaulio pažinimo fakulteto studentai patyrė piligrimystės dvasią.

Fakulteto klausytojai patyrė piligrimystės dvasią

 

 Savęs ir pasaulio pažinimo fakulteto klausytojai  liepos 29 d. vyko į pažintinę - piligriminę kelionę po visai netolimas, bet dar nepažintas vietoves. Šunskuose maloniai sutikti bendruomenės atstovės Eglės Alenskaitės ir parapijos klebono kun. Deimanto Brogio susipažino su vietovės turtinga istorine, kultūrine, dvasine praeitimi ir dabartimi, aplankė Palaimintojo Jurgio Matulaičio gimtinės vietoje Luginėje  esančią koplyčią. Marijampolėje, Palaimintojo J. Matulaičio  muziejuje ir mažojoje bazilikoje iš ses. Viktorijos Plečkaitytės pasakojimo giliau susipažino su šio dvasininko  gyvenimu ir veikla. Skardupiuose klebonas moral. teol. dr.  Algirdas Petras Kanapka supažindino su bažnyčios istorija, aprodė prie bažnyčios savo paties įkurtą Šventųjų parką, papasakojo apie 1945 metų įvykius, šios parapijos klebonijoje  - įkurtą Tauro partizanų apygardą.

Galiausiai  Skardupių klebonijoje stabtelėjome prie agapės stalo ir klausytojams įteikėme dviejų mokslo metų kurso baigimo diplomus.

Birutė Nenėnienė, dekanė

Nuotraukos B. Nenėnienės